pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Personal interest kredyt hipoteczny, biznes, kredyt studencki lub inwestycji zainteresowania. Wliczone są odsetki płaci się na karty kredytowe, kredyty samochodu, ubezpieczenie na życie i wszelkie
 • Co znaczy SECA Social Security i Medicare. Podczas tej akcji pracownikom 15,3 procent podatku od swoich pracodawców (każdy płaci połowa), osób prowadzących działalność na własny rachunek musi
 • Co znaczy Five-year gain Specjalne przerwie zysków z aktywów znajdujących się w posiadaniu ponad pięć lat został zniesiony
 • Co znaczy Social Security Tax Zobacz FICA i SECA

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Początki państwa zakonu krzyżackiego na ziemiach polskich Definicja Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego– powstał w 1190 roku w Palestynie jako jeden z zakonów rycerskich, których zadaniem była między innymi opieka nad pielgrzymami
 • Co znaczy Wojna w Afryce Definicja zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach. Szczególne znaczenie miał tu Egipt, którego zajęcie pozwoliłoby krajom osi na opanowanie także Kanału Sueskiego i
 • Co znaczy Wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 roku Definicja Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, rozpoczęła następną wojnę z Francją. Na pomoc Napoleonowi ruszyło między innymi wojsko Księstwa Warszawskiego. Tę sytuację chcieli zastosować
 • Co znaczy Upadek republiki rzymskiej Definicja kryzys, który doprowadził do jej upadku i stworzenia cesarstwa w Rzymie. Wydarzeniami, które świadczyły o kryzysie ustroju republikańskiego w Rzymie, były gwałtowne konflikty

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nazwisko dziecka Definicja mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeśli
 • Co to jest Inkasent Definicja organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana do pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. art. 9 ustawy z dnia 29.08.1997
 • Co to jest Wydatki związane z utrzymaniem lokalu Definicja do powierzchni użytkowej lokalu w relacji do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu
 • Co to jest Kwalifikacje na sędziego wojewódzkiego sądu aministracyjnego Definicja sądu administracyjnego może być powołany ten, kto: 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2) jest nieskazitelnego charakteru, 3) ukończył