pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Plan Keogh dla osób pracujących na własny rachunek. Aż 20 procent swoich dochodów netto z pracy na własny rachunek dochodów (do 46000 dolarów w 2008 r. i 49.000 dolarów w 2009) może być
 • Co znaczy Expenditure Capital Koszt stałej poprawy własności. Takie koszty, takie jak dodanie centralnej klimatyzacji lub dodatek do domu, wzrost podatku od nieruchomości na podstawie skorygowanej
 • Co znaczy Corporation S go, S Corporation generalnie nie płaci podatku, ponieważ zyski i straty są przenoszone i opodatkowane na rzecz akcjonariuszy
 • Co znaczy Basis Zobacz Adjusted podstawie

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Nomograficzna Krzywa Pojęcie obliczeń błyskawicznie uzyskiwać rozwiązanie skomplikowanego równania, wzoru i tym podobne W hydrogeologii jako k.n. wykorzystuje się krzywe charakterystyczne studni wspólnie z
 • Co znaczy Hydrogeochemiczny Przekrój Pojęcie przyjętej płaszczyźnie pionowej → warunków hydrogeochemicznych, wedle wymogami przyjmowanymi dla przekrojów geologicznych. Uwzględnia się zazwyczaj → warunki hydrogeologiczne
 • Co znaczy Ocena oddziaływania na środowisko OOŚ Pojęcie środków wykorzystywanych zapobieganiu zagrożeniom środowiska związanym z wieloma rodzajami działalności człowieka w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. Takiej oceny
 • Co znaczy Kanalizacji System Pojęcie i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Ostatnia wolna elekcja w Polsce Definicja 1764 roku. Zwolennikom reform w państwie, skupionym wokół rodziny Czartoryskich (tak zwany Familia), powiodło się podporządkować sejm konwokacyjny, w momencie którego
 • Co znaczy Greków Mity Definicja sporo opowieści o swych bogach i bohaterach, a więc mitów. Mity miały za zadanie wyjaśnić początki istnienia bogów, ludzi i całego świata. Stanowiły one część literatury, bo
 • Co znaczy Pierwsze wolne elekcje w Polsce Definicja od XIV wieku. W XV i XVI wieku była to elekcja w łonie dynastii Jagiellonów. Po śmierci ostatniego jej przedstawiciela, Zygmunta Augusta, w momencie tak zwany wielkiego
 • Co znaczy Arabska Kultura Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Handlowe Lądowanie Definicja Lądowanie w celu zabrania albo pozostawienia pasażerów, bagażu, towarów albo poczty, przewożonych odpłatnie art. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Przedawnienia Biegu Zawieszenie Definicja zawieszeniu: co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom - poprzez czas trwania władzy rodzicielskiej; co do roszczeń, które przysługują osobom nie mającym
 • Co to jest Przyjęcie lub odrzucenie spadku Definicja odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź także spadek odrzucić. Art
 • Co to jest Oświadczenie o przystapieniu do grupy Definicja określić swe żądanie i wskazać okoliczności uzasadniające żądanie, a również przynależność do ekipy i przedstawić dowody. Lista osób, które przystąpiły do ekipy, sporządza