pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Social Security Tax, excess withheld tym samym czasie lub kolejno-zbyt wiele o zabezpieczeniu społecznym może zostać wstrzymana z wynagrodzenia. Każdy pracodawca jest zobowiązany do wstrzymania pełną 7,65 procent
 • Co znaczy S corporation go, S Corporation generalnie nie płaci podatku, ponieważ zyski i straty są przenoszone i opodatkowane na rzecz akcjonariuszy
 • Co znaczy Marginal tax rate IRS. To nie to samo, co w górę stawki podatku nawias, ponieważ w wielu przypadkach rosnące dochody squeezes wartość ulg podatkowych, tak aby skutecznie dodatkowy dochód jest
 • Co znaczy Out-of-pocket contributions prowadzenia swojego samochodu (na ogół 14 centów na mile, ale 41 centa za mile charytatywne dla jazdy w związku z 2008's Midwestern pogoda katastrofy) do kosztów znaczków dla

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Substancja organiczna Pojęcie różnego typu, rodzaju i genezy związków organicznych zarówno rozpuszczalnych, jak i nierozpuszczalnych w wodzie. S.o. wywiera wielki wpływ na warunki hydrogeochemiczne: w formie
 • Co znaczy Wilgotność gleby; uwilgocenie Pojęcie momencie w glebie, wyrażona w relacji do całkowitej objętości albo całkowitej masy próbki suszonej w temperaturze 105° C. Wyraża się liczbą niemianowaną, procentami albo ułamkiem
 • Co znaczy Woda swoista; woda specyficzna Pojęcie mineralna albo →woda niskozmineralizowana) zawierająca jeden albo więcej składników farmakologicznie czynnych w ilościach nie niższych niż → współczynniki farmakodynamiczne tych
 • Co znaczy Nawadnianie z wód podziemnych Pojęcie podziemnych w celu powiększenia plonów poprzez uzupełnienie niedoborów wilgoci w glebie. Zaleta n.zw.p. w relacji do n.zw. powierzchniowych to zazwyczaj mniejsze utraty na

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Obrona konieczna Definicja bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony
 • Co to jest Chodnik Definicja Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co to jest Użytkownik statku powietrznego Definicja Właściciel albo inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych art. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Przynależność Definicja korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) wedle jej przeznaczeniem, jeśli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającym temu celowi. Nie może być przynależnością rzecz nie