pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Tax Gift poprzez nadanie ich własności daleko, prawo podatkowe zawiera prezent, too. Można podać do 12.000 dolarów rocznie na tak wiele osób, które chcesz, nie martwiąc się o tym podatku
 • Co znaczy Partnerships Limited przykład, że przebieg zarówno zyski i straty na inwestorów. Z definicji, spółki komandytowe są pasywne inwestycje, z zastrzeżeniem pasywne-loss zasad
 • Co znaczy Support Child na wsparcie dziecka. Płatności nie są ani odliczeniu przez osobę, która je płaci, ani uznane za podlegające opodatkowaniu dochodu na osobę, która otrzyma pieniądze
 • Co znaczy Rate Mileage Standard użytkowania samochodu w celach służbowych, charytatywnych, pracy związanej z ruchomych lub medycznego bez śledzić rzeczywisty koszt. W 2008 r. stawka standardowa dla biznesu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wielofazowa Migracja Pojęcie zanieczyszczająca) w wodach podziemnych w formie odrębnych faz. Najczęstsze przykłady dotyczą migracji w formie odrębnej etapy gazowej, wodnej, cieczy organicznych lżejszych (na
 • Co znaczy Chlorkowa Woda Pojęcie klasyfikacjach hydrochemicznych dominacja ta znaczy przekroczenie nawet 70% mvali stężeń podstawowych anionów. Wody chlorkowe mają charakter wysokozmineralizowanych wód słonych
 • Co znaczy Solidyfikacja Pojęcie wodnogruntowego polegająca na fizycznym zestalaniu albo chemicznym związaniu → zanieczyszczeń przez dodanie spoiw nieorganicznych, organicznych albo mieszanych. →Oczyszczanie wód
 • Co znaczy Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy Pojęcie prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Mongołowie Definicja wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone poprzez Czyngis-Chana. Powodem zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna
 • Co znaczy Wojna na Dalekim Wschodzie Definicja Japonia. Wg umowy z III Rzeszą strefa wpływów tego państwa miała obejmować tereny leżące za 70° długości geograficznej wschodniej (umowa ze stycznia 1942 roku). Oznaczało to, iż
 • Co znaczy Odnowiciela Kazimierza Dzieło Definicja Kazimierz Odnowiciel, pozostający pod opieką matki Rychezy. Błyskawicznie został on jednak pozbawiony tronu poprzez możnych, którzy sami zagarnęli władzę w poszczególnych
 • Co znaczy Atenach W Demokracja Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Powykonawcza Dokumentacja Definicja Dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót i geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
 • Co to jest Bankomat Definicja urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda konta osobistego
 • Co to jest Umowy Wykonanie Nienależyte Definicja niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania, chyba iż niewykonanie albo nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie
 • Co to jest Nieprocesowego Postępowania Uczestnik Definicja rezultat postępowania, może on wziąć udział w każdym stanie kwestie aż do zakończenia postępowania w drugiej instancji. Jeśli weźmie udział, staje się uczestnikiem. Na odmowę