pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Deduction Expense College kolegium kosztów, jeśli ich dochód brutto dostosowana jest 65.000 dolarów na jednym lub zwrotu 130.000 dolarów na wspólny powrót. Ta przerwa jest dostępna czy wyszczególniać
 • Co znaczy Deduction 179 Section Zobacz koszty
 • Co znaczy Contributions Noncash charytatywne mogą być odliczone, jeśli właścicielem aktywów ponad rok. Odliczanie do aktywów posiadanych jeden rok lub mniej, jest ograniczona do podatku, co jest generalnie to
 • Co znaczy Rules Spouse Innocent którzy pliku wspólnych powraca od odpowiedzialny za podatki z powodu błędnego działania przez ich małżonków, np. braku dochodu lub raportu, twierdząc, bezpodstawnych potrąceń

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Spągowa Woda Pojęcie wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB
 • Co znaczy Zasad Wymiany Pojemność Pojęcie alkalicznych mogących brać udział w procesach zamiany jonowej zachodzącej w → wodach naturalnych w danych, ściśle ustalonych warunkach. Definicja niekiedy niesłusznie utożsamiane
 • Co znaczy Wody Próbek Pobieranie Pojęcie ilości wody podziemnej (próbki) dla zbadania stężenia wytypowanych składników, → składu bakteriologicznego wody i → właściwości (fizycznych, chemicznych, organoleptycznych) wody
 • Co znaczy Wody Analiza Pojęcie przeprowadzonych badań: określania składu chemicznego, cech fizycznych, organoleptycznych i bakteriologicznych wody. W czasie analizowania wody bada się substancje występujące w

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Palestyna Starożytna Definicja koczownicze wędrowały po terenach Bliskiego Wschodu, pochodzą z połowy II tysiąclecia przed naszą erą Jedna z tych grup zawędrowała zapewne w XIV wieku przed naszą erą do Egiptu
 • Co znaczy Arabów Podboje Definicja tytułujący się kalifami (Abu Bekr, Omar, Osman, Ali), zjednoczywszy plemiona arabskie, rozpoczęli moment podbojów. W ich wyniku Arabowie zajęli Syrię i Palestynę, Egipt, północną
 • Co znaczy Hellenizm Definicja śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii. Wskutek długookresowych wojen powstały trzy kluczowe monarchie hellenistyczne (IV/III wiek przed naszą erą
 • Co znaczy Hermana Władysława Rządy Definicja wewnętrznego osłabienia państwa polskiego (przyrost tendencji decentralistycznych, umocnienie się pozycji możnych kosztem władzy książęcej) i zaniku aktywności na arenie

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Narodowe Biuro Definicja państwa, które prowadzą działalność ubezpieczeniową w dziedzinie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Co to jest Zapasowy Kapitał Definicja finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie osiągnie
 • Co to jest Pismo przygotowawcze w sprawie cywilnej Definicja rozprawy (pisma przygotowawcze) należy podać zwięźle stan kwestie, wypowiedzieć się co do twierdzeń strony przeciwnej i dowodów poprzez nią powołanych, wreszcie wskazać dowody
 • Co to jest Intercyza Definicja notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć albo ograniczyć lub ustanowić rozdzielność majątkową albo rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka