pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Original Issue Discount (OID jej ceny emisyjnej. Część dyskonta obligacji podatnika musi być podany jako podatnika odsetkowych każdego roku, że jesteś właścicielem papierów wartościowych
 • Co znaczy Tax Medicare pracowników i 2,9 procent dla osób pracujących na własny rachunek-podatników, że płaci za Medicare. Chociaż część podatku, którą płaci za świadczenia emerytalne zatrzymuje się na
 • Co znaczy Agent Enrolled Podatek przygotowujący, którzy z racji przeniesienia twarde IRS testu lub przed IRS doświadczenia zawodowego, mogą reprezentować klientów w IRS audytów i odwołań
 • Co znaczy Deductions przed figuracja podatkowego rachunku. Wszyscy podatnicy mogą ubiegać się znormalizowane potrącenie kwoty - 10,900 dolarów w roku 2008 wspólne deklaracje, na przykład, że połowa

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Gnilny Dół Szambo Pojęcie wykorzystywany do okresowego gromadzenia ścieków z obiektów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. → Mechanizm kanalizacji.[AM
 • Co znaczy Farmakodynamiczne Współczynniki Pojęcie stałych i/albo gazowych i///albo min. temperatura mogąca stanowić podstawę do uznania wody za → wodę: leczniczą, → mineralną i/////albo → swoistą.[JD
 • Co znaczy Wielofazowa Migracja Pojęcie zanieczyszczająca) w wodach podziemnych w formie odrębnych faz. Najczęstsze przykłady dotyczą migracji w formie odrębnej etapy gazowej, wodnej, cieczy organicznych lżejszych (na
 • Co znaczy Woda Pojęcie topnienia 0°C, temp. wrzenia 100°C, temp. krytyczna 4°C, ciepło topnienia 0,337 kJ/g, c. parowania 2,282 kJ/g, gęstość ρmax dla 4°C – 1 g/cm3. Odgrywa szczególną rolę w rozwoju

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wikingowie Definicja Waregami) wywodzili się z południowej Skandynawii i Półwyspu Jutlandzkiego. W VIII i IX wieku w konsekwencji walk wewnętrznych i przeludnienia tych terenów rozpoczęli oni wyprawy
 • Co znaczy Egiptu Starożytnego Społeczeństwo Definicja despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad swym państwem i swymi poddanymi. Faraon był nie tylko dowódcą wojskowym, lecz również pełnił funkcje religijne, uchodząc początkowo za
 • Co znaczy Międzywojennej Polski Konstytucje Definicja 1918 roku kraj polskie, było uchwalenie konstytucji. Z jednej strony ten główny akt prawny musiał zostać opracowany jak najszybciej, lecz równie ważne było, by konstytucja
 • Co znaczy Stosunki polsko-radzieckie podczas II wojny światowej Definicja Władysława Sikorskiego w pierwszym okresie swego istnienia w ten sam sposób ukształtował swój relacja do Niemiec i do ZSRR. Oba państwa uznane zostały za agresorów i okupantów

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przedsiębiorstwo Definicja niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono zwłaszcza: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo albo jego wyodrębnione
 • Co to jest Cena urzędowa i marża handlowa urzędowa Definicja poprzez właściwy organ administracji rządowej albo w uchwale wydanej poprzez organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 3 ust. 1 ustwy z dnia 5 lipca 2001
 • Co to jest Wyłączenie z egzekucji administracyjnej Definicja urządzenia domowego, pościel, bielizna i ubranie konieczne dla zobowiązanego i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, a również ubranie konieczne do pełnienia służby albo
 • Co to jest Pewna Data Definicja czynności prawnej od urzędowego poświadczenia daty, poświadczenie takie jest skuteczne również względem osób nie uczestniczących w dokonaniu tej czynności prawnej (data pewna