pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy SECA Social Security i Medicare. Podczas tej akcji pracownikom 15,3 procent podatku od swoich pracodawców (każdy płaci połowa), osób prowadzących działalność na własny rachunek musi
 • Co znaczy Forgiven debt Zobacz Anulowane długu
 • Co znaczy Adjusted basis dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego lub po prostu podstawy.) Podstawą ogół zaczyna się jak co płacić
 • Co znaczy Household employees usługodawcy, na przykład, czy gosposia lub ogrodnik-jako pracownika (a nie jako niezależny wykonawca lub pracownik firmy usługowej), może być odpowiedzialny za Zabezpieczenia

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Matryca skalna; ciasto skalne, tło skalne Pojęcie drobnoziarnisty wypełniający odstępy pomiędzy większymi ziarnami skalnymi. W węglanowych skałach osadowych m.s. złożona jest zazwyczaj z minerałów ilastych albo składników
 • Co znaczy Woda bromkowa Pojęcie Woda bromkowa → Woda lecznicza, swoista zawierająca przynajmniej 5 mg/dm3 jonu bromkowego (Br–).[JD
 • Co znaczy Porowatość aktywna na Pojęcie średniej → prędkości filtracji v do rzeczywistej prędkości przepływu U(→ szybkość skuteczna) w przestrzeni porowej (→ pory, → porowatość). Ustala się ją ze wzoru: Inaczej rozumie
 • Co znaczy Radionuklid; pierwiastek promieniotwórczy Pojęcie którego jądra atomowe ulegają samorzutnym przemianom w jądra atomowe innego pierwiastka, czemu towarzyszy emisja jąder atomowych helu o liczbie masowej 4 (przemiana α), elektronów

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Mongołowie Definicja wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone poprzez Czyngis-Chana. Powodem zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna
 • Co znaczy Rewolucja francuska – główne etapy Definicja ludowa – VII-VIII 1789 – stworzenie chłopskie– VIII 1789 – Zebranie Narodowe znosi przywileje stanowe (między innymi poddaństwo i pańszczyznę)– VIII 1789 – ogłoszenie Deklaracji
 • Co znaczy Marcin Luter i reformacja w Niemczech Definicja XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany mechanizm opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich) pobudził dążenia do
 • Co znaczy Rozwój kultury polskiej za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego Definicja oświecenia. Czołowymi jego przedstawicielami byli: Stanisław Konarski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic, Jan i Jędrzej Śniadeccy, Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Wojciech

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Produkt niebezpieczny Definicja jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu. O tym, czy wytwór jest bezpieczny, decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu, a w szczególności
 • Co to jest Obiekt małej architektury Definicja Niewielkie obiekty a zwłaszcza: - kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury
 • Co to jest Wymogi pisma procesowego w sprawie cywilnej Definicja do którego jest skierowane, imię i nazwisko albo nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku albo oświadczenia i
 • Co to jest Mieszkaniowy zasób gminy Definicja lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w posiadaniu samoistnym