pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Midquarter convention zgodnie z zasadą, która pozwala midyear pół roku amortyzacji w pierwszym roku, czy kupować nieruchomości w styczniu lub grudniu. Jednakże, jeśli kupisz więcej niż 40 procent
 • Co znaczy FICA Social Security i Medicare jest podzielona 50/50 między pracodawcami a pracownikami. W 2008 r. każdy płaci 7,65 procent w pierwszym 102.000 dolarów płac. Stawka spadnie do 1,45
 • Co znaczy Marginal tax rate IRS. To nie to samo, co w górę stawki podatku nawias, ponieważ w wielu przypadkach rosnące dochody squeezes wartość ulg podatkowych, tak aby skutecznie dodatkowy dochód jest
 • Co znaczy Personal exemption Zobacz Zwolnienia

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Blok obliczeniowy; pole elementarne Pojęcie Blok obliczeniowy; pole elementarne W → metodzie różnicowej część zdyskretyzowanego obszaru filtracji przypisana do węzła siatki → dyskretyzacji.[MR
 • Co znaczy Dyspersja; dyspersja w wodach podziemnych Pojęcie wynikających ze zjawisk fizycznych (zróżnicowanie prędkości w kanalikach porowych i w poszczególnych punktach przestrzeni porowej) i fizykochemicznych(dyfuzja molekularna, reakcje
 • Co znaczy Błąd dyskretyzacji Pojęcie zastąpienia równania różniczkowego układem równań różnicowych przypisanych do → węzła siatki sposobem symetralnych, → dyskretyzacji czasu i/albo przestrzeni. Błąd jest tym większy
 • Co znaczy Trójkątno-rombowy wykres; Pipera wykres Pojęcie odwzorowywania punktem → składu chemicznego wód podziemnych. Uwzględnia stężenia → jonów głównych (w % mvali) na → trójkątnych wykresach i ich rzuty na romb wpisany pomiędzy

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Konstytucja 3 Maja Definicja Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku). Wprowadzała ona w
 • Co znaczy Andegawenowie w Polsce Definicja Ogromny zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier Ludwikiem, na mocy którego po bezdzietnej śmierci króla władzę w Polsce mieli objąć Andegawenowie. Wobec braku męskiego potomka, w
 • Co znaczy Najazdy Tatarów na Polskę Definicja zorganizowali wyprawę na tereny Węgier i Polski. Kluczowym kierunkiem ataku wojsk tatarskich były Węgry. Uderzenie na ziemie polskie miało charakter osłonowy. Wojskom tatarskim
 • Co znaczy Społeczeństwo starożytnego Egiptu Definicja despotyczną, tzn. władzę nieograniczoną nad swym państwem i swymi poddanymi. Faraon był nie tylko dowódcą wojskowym, lecz również pełnił funkcje religijne, uchodząc początkowo za

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Adres elektroniczny Definicja porozumiewanie się dzięki środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Co to jest Lot długodystansowy Definicja Jednoodcinkowy lot na dystansie, którego pokonanie wymaga minimum 8 godz. lotu statku powietrznego art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Zaspokojenie potrzeb rodziny Definicja możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą poprzez swój związek założyli. Zadośćuczynienie temu obowiązkowi może bazować również
 • Co to jest Nieruchomość rolna Definicja nieruchomości, które są albo mogą być używane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w dziedzinie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji