pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Material participation zaangażowane w działalność w celu uniknięcia strat zasady biernego. Należy uznać za materiały uczestnika, musisz brać udział w "regularny, ciągły i znaczny podstawie."
 • Co znaczy IRA payouts for first-time homebuyers wieku 59 ½ jest trafienie z 10% podatku kary. Ale kary nie obowiązuje na maksymalnie 10.000 dolarów wycofane kupić pierwszy dom dla siebie, dziecka lub wnuka, lub twoi rodzice lub
 • Co znaczy Lump-sum distribution zainteresowanie emerytury lub zysku. Aby kwalifikować się jako ryczałtowe dystrybucji oraz korzystne opodatkowanie-inne wymagania muszą być spełnione
 • Co znaczy Bargain sale to charity rzeczywiście warte. W zależności od okoliczności, może to doprowadzić do odliczenia podatku lub dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Warunki redukcyjne Pojęcie Warunki redukcyjne Warunki charakterystyczne dla → środowiska redukcyjnego. → Strefa redukcyjna, → Potencjał redoks, → Strefowość hydrogeochemiczna.[AM
 • Co znaczy Model elektryczny Pojęcie rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych typu eliptycznego i parabolicznego sposobem →analogii elektrohydrodynamicznej.[MR
 • Co znaczy Korżyńskiego efekt Pojęcie filtracja jonów, sukces filtracyjny, sukces sitowy, filtracyjna metasomatoza 1. Zespół nie w pełni rozpoznanych mechanizmów elektrokinetycznych i osmotycznych zachodzących w
 • Co znaczy Kras kopalny; paleokras Pojęcie powierzchniowe i podziemne, hydraulicznie nieczynne. Przy zmianie warunków hydrogeologicznych może nastąpić uaktywnienie wypełnionych wtórnie pogrzebanych mechanizmów krasowych

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Starożytne Indie Definicja przed naszą erą Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające
 • Co znaczy Tajne związki w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego Definicja administrację carską powodowały, iż zaczęto zakładać sekretne związki, w bliższej albo dalszej perspektywie przewidujące konieczność walki o pełną suwerenność Polski. Najczęściej
 • Co znaczy Niewolnictwo w starożytnym Rzymie Definicja instytucji, na przykład państwa. W starożytnym Rzymie rozwój niewolnictwa nastąpił w okresie ogromnych podbojów w III wieku przed naszą erą Nikt nie miał prawa ingerować w relacje
 • Co znaczy Plemiona polskie Definicja nazywanych opolami, a więc kilku rodów zamieszkujących wspólny teren. W połowie IX wieku na terenie ziem polskich zamieszkiwało kilkanaście plemion. W X wieku były to plemiona

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Forma pisemna Definicja skutek, iż w przypadku niezachowania zastrzeżonej formy nie jest w sporze dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt dokonania czynności. Regulaminu
 • Co to jest Ograniczenie wolności Definicja wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach. W momencie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: nie może bez zgody sądu zamieniać
 • Co to jest Pas drogowy Definicja przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, gdzie są zlokalizowane droga i obiekty budowlane i urządzenia techniczne powiązane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a
 • Co to jest Przewóz regularny Definicja Publiczny przewóz osób i ich bagażu w ustalonych odstępach czasu i określonymi trasami, art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym