pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Expenses Educator przypadku przedszkola przez nauczycieli do 12 stopni, co oni spędzić w klasie dostaw. Jest to "korekta dochodu", co oznacza uzyskanie tego świadczenia, nawet jeśli
 • Co znaczy Plan K 401 poprzez które pracownicy divert część ich wynagrodzenia od podatku odroczonego rachunek inwestycyjny. Wynagrodzenie umieścić w planie nie jest opodatkowany, dopóki nie zostanie
 • Co znaczy Coverdell education savings account nic wspólnego z emeryturę. A Coverdell ESA pozwala umieścić do 2000 dolarów w roku w specjalnym koncie, które będą wykorzystywane do płacenia ucznia szkoły rachunki. Nie ma na
 • Co znaczy Indebtedness Acquisition z nas ojczyzna zadłużenia hipotecznego, w którym odsetki są odliczeniu. Aby zakwalifikować się, dług musi być wykorzystana na zakup, budowę, lub znacznie poprawić swoje główne

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Twardy Detergent Pojęcie trwały w naturalnym środowisku, nie podlegający rozkładowi w procesie biologicznego oczyszczania ścieków ani → samooczyszczania się wód podziemnych. → Detergent miękki, →
 • Co znaczy Wodny Bilans Pojęcie dynamicznie ustala w wybranym przedziale czasu i przestrzeni zmienność składników (faz) obiegu i wskazuje na trendy obszarowe b.w. B.w. może być naturalny, charakteryzujący
 • Co znaczy Poziom glejowy; poziom oglejenia Pojęcie wód i gleb) wyróżniana regularnie w profilach pionowych na różnej głębokości, ale raczej płytko, w obrębie której zachodzą mechanizmy glejowe (→ strefowość hydrogeochemiczna
 • Co znaczy Otwór spływowy chłonny; filtr chłonny Pojęcie odwadniającego. Jest przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania wody z wyrobiska górniczego albo warstwy wodonośnej do innej warstwy wodonośnej o mniejszym → ciśnieniu

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Tranzytowy Lot Definicja Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Jednoosobowa Spółka Definicja spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza - art. 4 § 1 punkt 3 kodeksu spółek handlowych
 • Co to jest Kapitałowa Spółka Definicja spółka kapitałowa – spółka z o.o. i spółka akcyjna - art. 4 § 1 punkt 2 kodeksu spółek handlowych
 • Co to jest Gruntu Działka Definicja Niepodzielona, ciągła część powierzchni ziemskiej stanowiąca część albo całość nieruchomości gruntowej art. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami