pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Interest education korekta przychodów, aby otrzymywać świadczenie nawet jeśli roszczenie standardowego odliczenia niż wyszczególniać odliczenia na zwrot. Aby zakwalifikować się do spisywania, dług
 • Co znaczy Property listed aktywów podlegających amortyzacji, że Kongres umieścił na specjalnej liście specjalnych kontroli przez IRS. Zasadniczo, w tym rzeczy Kongresu obaw można używać do celów osobistych
 • Co znaczy Items preference podatkowych, ale nie pod Alternative Minimum Tax, w tym odliczenia państwowych i lokalnych, podatków i odsetek od pożyczek kapitałowych domu. Jedna, że jest coraz bardziej istotne
 • Co znaczy Account spending flexible Zobacz Zwrot konto

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wód fizykochemiczne właściwości Pojęcie Właściwości fizykochemiczne (wód) Zespół cech fizycznych i chemicznych charakteryzujących wody. Definicja w.f. jest rozszerzone niekiedy o skład chemiczny wody.[AM
 • Co znaczy Sorpcji izoterma Pojęcie temperaturze, pomiędzy stężeniem substancji w sorbencie kontaktującym się z nim roztworze. I.s. pozwala ocenić fundamentalne parametry sorpcji, tzn. stałą podziału Kd (KF) i
 • Co znaczy Izotopowe geotermometry Pojęcie wody podziemnej oparte na reakcjach zamiany izotopowej pomiędzy wodą termalną (→ wody termalne) a jej rozpuszczonymi składnikami. Do najczęściej służących należą g.i. oparte na
 • Co znaczy Środowiska ochrona Pojęcie umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nieruchomości szacowanie Definicja czynności powiązane z określaniem wartości nieruchomości art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co to jest Społecznych ubezpieczeń zakresu z sprawy Definicja się kwestie, gdzie wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących: 1) ubezpieczeń socjalnych i ubezpieczenia rodzinnego, 2) emerytur i rent, 3) innych świadczeń w
 • Co to jest Celny dług Definicja przywozowych (dług celny w przywozie) albo należności celnych wywozowych (dług celny w wywozie), które stosuje się do towarów ustalonych wedle przepisami obowiązującymi we
 • Co to jest Występek Definicja ponad 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.Art. 7 § 3 kodeksu karnego. Występek można popełnić umyślnie a również