pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Receipt Constructive możesz mieć go otrzymał, nawet jeśli w rzeczywistości nie ma go. A wypłata można podnieść w grudniu jest uważana konstruktywnie otrzymanych i opodatkowane w tym roku, nawet jeśli
 • Co znaczy Convention Midyear Zobacz Midquarter konwencji
 • Co znaczy Indexing podatkowych, w tym standardowych odliczeń i zwolnień kwotach i na początku i na końcu każdego podatku bracket-są automatycznie dostosowywane corocznie na wzrost wskaźnika cen
 • Co znaczy Long-term care insurance premium być odliczone jako koszty medyczne. Maksymalny roczny odliczenia jest oparty na wieku, od 310 dolarów dla osób wieku 40 lub młodszych. do 3.850 dolarów dla osób starszych niż 70

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Szczukariewa klasyfikacja (chemiczna wód Pojęcie chemiczna wód wykorzystująca stężenia głównych anionów i kationów jako kryterium klasyfikacyjne. Opracowana w latach pięćdziesiątych XX w. w Związku Radzieckim, powszechnie
 • Co znaczy Drenażu Obszar Pojęcie do którego spływają wody podziemne z utworów wodonośnych. O.d. są doliny rzeczne, zbiorniki wód podziemnych, zagłębienia bezodpływowe, morze, silnie uszczelinione strefy
 • Co znaczy Hydrologiczny System Pojęcie z punktu widzenia współzależności w jej obrębie składników obiegu wody, jest to transformacji opadu atmosferycznego na różne rodzaje retencji i dążenia opadu do wyjścia ze zlewni
 • Co znaczy Przelewowy Otwór Pojęcie z powierzchni terenu albo z górniczego wyrobiska podziemnego w celu obniżenia →ciśnienia hydrostatycznego w → wodonoścu występującym w spągowej w relacji do wyrobiska części

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Obciążeniowa Karta Definicja płatnicza funkcjonująca w oparciu o rachunek bankowy posiadacza, łączy cechy karty debetowej i kredytowej. Dokonywane transakcje są sumowane i odejmowane od salda rachunku w
 • Co to jest Własny Kapitał Definicja kapitału z aktualizacji wyceny, pozostałych kapitałów rezerwowych, niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności, zmniejszoną o sumę wartości
 • Co to jest Publicznej Administracji Organy Definicja działające w ich albo we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorialnego i inne organy i
 • Co to jest Interwencja uboczna w sprawie cywilnej Definicja rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie kwestie aż do zamknięcia rozprawy w drugiej instancji przystąpić do tej strony (interwencja uboczna). art. 76 k.p.c