pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Material participation zaangażowane w działalność w celu uniknięcia strat zasady biernego. Należy uznać za materiały uczestnika, musisz brać udział w "regularny, ciągły i znaczny podstawie."
 • Co znaczy Midquarter convention zgodnie z zasadą, która pozwala midyear pół roku amortyzacji w pierwszym roku, czy kupować nieruchomości w styczniu lub grudniu. Jednakże, jeśli kupisz więcej niż 40 procent
 • Co znaczy Education IRA Zobacz Coverdell edukacji konta oszczędnościowego
 • Co znaczy Tax-exempt interest lub gminy, które są zwolnione z podatku federalnego dla celów podatku dochodowego. Chociaż należy zgłosić ten dochód na powrót, to nie jest opodatkowana. Należy pamiętać, że pewne

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wodochłonność higroskopijna Pojęcie wodnej poprzez ziarna mineralne. Zależy od wielkości ziarn budujących skałę, jej składu mineralnego, wilgotności powietrza, temperatury i ciśnienia. Jest odwrotnie proporcjonalna
 • Co znaczy Subregion hydrogeologiczny Pojęcie niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → Obszar hydrogeologiczny
 • Co znaczy Metody bilansowe prognozowania zawodnienia kopalń Pojęcie te polegają na obliczaniu przewidywanych dopływów do wyrobisk górniczych wody pochodzącej z → zasobów statycznych i z → zasobów odnawialnych. Pośród zasobów statycznych rozróżnia
 • Co znaczy Strefa ochrony sanitarnej (ujęcia wody) Pojęcie wielu państwach – najczęściej dotyczy obszaru wyznaczonego wokół ujęć wód, w obrębie którego zabroniona jest działalność gospodarcza mogąca zagrażać wystąpieniem zanieczyszczeń

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Funkcjonowanie Wielkiej Koalicji podczas II wojny światowej Definicja jeszcze w 1939 roku. Gdy 3 IX formalnie w stanie wojny z Niemcami znalazły się Anglia i Francja, państwa te wspólnie z państwami politycznie związanymi z Ogromną Brytanią (na
 • Co znaczy Wielkie odkrycia geograficzne Definicja nowych złóż metali szlachetnych z racji na wyczerpanie się złóż w Europie,– poszukiwanie morskiej drogi do Indii w celu rozwinięcia handlu przyprawami korzennymi bez pośrednictwa
 • Co znaczy Wojna z Rosją i upadek Napoleona Definicja jedynym niepokonanym jeszcze przeciwnikiem na kontynencie. Miał do dyspozycji blisko pół milionową armię; w niej również oddziały Księstwa Warszawskiego. Zresztą, by zachęcić
 • Co znaczy Niewolnictwo w starożytnym Rzymie Definicja instytucji, na przykład państwa. W starożytnym Rzymie rozwój niewolnictwa nastąpił w okresie ogromnych podbojów w III wieku przed naszą erą Nikt nie miał prawa ingerować w relacje

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przewóz czarterowy Definicja lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu
 • Co to jest Zobowiązanie podatkowe Definicja podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy podatku w wysokości, w terminie i w miejscu ustalonych w regulaminach
 • Co to jest Spółka komandytowo - akcyjna Definicja celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod swoją spółką, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki przynajmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a
 • Co to jest Bankomat Definicja urządzenie wykorzystywane do pobierania gotówki. Regularnie przy zastosowaniu bankomatu można dokonywać także innych transakcji, na przykład sprawdzenia salda konta osobistego