pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Ira Traditional Zobacz IRA
 • Co znaczy Individuals Paid Highly planu emerytalnego składek przez wysoko opłacanych osób, określonych jako ktoś ponad 105.000 dolarów w 2008 r. (110.000 dolarów w 2009) lub która jest o 5% właścicielem spółki
 • Co znaczy Indexing podatkowych, w tym standardowych odliczeń i zwolnień kwotach i na początku i na końcu każdego podatku bracket-są automatycznie dostosowywane corocznie na wzrost wskaźnika cen
 • Co znaczy Income Taxable które podlegają opodatkowaniu (takich jak płace, odsetki i dywidendy), a nie zwolniony z opodatkowania (np. odsetki od obligacji komunalnych). W sprawie zwrotu podatku, dochód

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wody Ujęcia Modelowanie Pojęcie analogowym ciągłym realizuje się dzięki elektrody, do której jest podłączony potencjał tak dobrany, aby natężenie prądu elektrycznego odpowiadało zadanej wydajności studni. W →
 • Co znaczy Studzien Techniczny Stan Pojęcie ich stan techniczny. Wg A. Wieczystego (1982) można po uproszczeniach wyróżnić trzy stopnie s.t.s.: dobry – studnie nowe, niezamulone, niezarośnięte, średni i niedobry – studnie
 • Co znaczy Odwadniająca Bariera Pojęcie studni odwadniających wykonanych z powierzchni terenu albo z wyrobiska podziemnego, zlokalizowanych w układzie liniowym poprzecznie do kierunku przepływu wód podziemnych. Zadaniem
 • Co znaczy Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych Pojęcie częściej sztuczne nagromadzenie substancji zanieczyszczających (realnie albo potencjalnie) wody podziemne. Występuje na powierzchni terenu albo w litosferze, atmosferze czy

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Skutki wielkich odkryć geograficznych w XV wieku Definicja nimi ekspansja Europejczyków na tereny Ameryki, Afryki i Azji wywołały różnorakie konsekwencje o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. konsekwencje
 • Co znaczy Polskie Legiony Definicja działaczy narodowych szukało możliwości odzyskania poprzez Polskę własnej państwowości. Jedna z koncepcji przewidywała walkę z zaborcami u boku Napoleona Bonapartego, który w tym
 • Co znaczy Rewolucja 1905-1907 w Rosji Definicja zakresie rozwoju gospodarczego od innych państw europejskich. Wprawdzie na przełomie wieków i do tego państwa dotarły zjawiska powiązane z rewolucją przemysłową (zaczęto budować
 • Co znaczy Rzymskiego Cesarstwa Podział Definicja imperium rzymskiego ze strony najeźdźców zewnętrznych doszło do podziału cesarstwa rzymskiego na dwie części: wschodnią i zachodnią. Podział polityczny zapoczątkował cesarz

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Pochodne Instrumenty Definicja prawa majątkowe, których cena zależy bezpośrednio albo pośrednio od ceny albo wartości instrumentów finansowych, walut, stóp procentowych, rentowności, indeksów finansowych
 • Co to jest Pracownika Obowiązki Definicja starannie i stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są one sprzeczne z przepisami prawa albo umową o pracę. Pracownik jest obowiązany zwłaszcza
 • Co to jest Akcji Do Prawo Definicja otrzymania, niemających formy dokumentu, akcji nowej emisji firmy publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w
 • Co to jest Prywatyzacja Definicja Skarbu Państwa w spółkach stworzonych wskutek komercjalizacji poprzez osoby inne niż Skarb Państwa, rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku