pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Short-term gains and losses Zobacz Capital zysk lub strata
 • Co znaczy Individual 401(k) plan rachunek bez pracowników (innych niż jego lub jej współmałżonka) korzystanie z 401 (k) plan skarpety i odliczenia od - znacznie więcej za swoje emerytury niż w przeszłości. W 2008
 • Co znaczy Alternative Minimum Tax (AMT zamożnych z wykorzystaniem wielu ulg podatkowych, prawnych, które ich regularne suma podatku jest obniżona do niewiele lub zgoła nic. W ostatnich latach, to jest hit coraz więcej
 • Co znaczy Interest Education korekta przychodów, aby otrzymywać świadczenie nawet jeśli roszczenie standardowego odliczenia niż wyszczególniać odliczenia na zwrot. Aby zakwalifikować się do spisywania, dług

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Seryjna Hydrogeologiczna Mapa Pojęcie odwzorowanie warunków występowania, rozprzestrzenienia, dynamiki i właściwości fizykochemicznych wód podziemnych, a również ich zastosowania i roli w gospodarce wodnej. W sposób
 • Co znaczy Utleniające Środowisko Pojęcie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh > 0,4 V dla wód kwaśnych, a wartością Eh > 0,15 V dla wód
 • Co znaczy Wtłaczanie wody do górotworu Pojęcie środowiska pozbywania się → ścieków, w tym także słonych wód kopalnianych i zużytych wód termalnych, opierający na ich wtłaczaniu otworami wiertniczymi do warstw porowatych i
 • Co znaczy Oczyszczanie wód; dekontaminacja, uzdatnianie wód Pojęcie albo zespół mechanizmów fizycznych, chemicznych i biologicznych zmierzających do przywrócenia wodzie jej cech naturalnych (pierwotnych) poprzez usuwanie zanieczyszczenia (części

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Odnowiciela Kazimierza Dzieło Definicja Kazimierz Odnowiciel, pozostający pod opieką matki Rychezy. Błyskawicznie został on jednak pozbawiony tronu poprzez możnych, którzy sami zagarnęli władzę w poszczególnych
 • Co znaczy Kształtowanie południowej granicy Polski po I wojnie światowej Definicja wschodniej i zachodniej, również południowa granica, z Czechosłowacją, kształtowana była nie tylko poprzez dyplomatów na międzynarodowych konferencjach, lecz i drogą zbrojną. W
 • Co znaczy Reforma walutowa Władysława Grabskiego Definicja powstała tak zwany koalicja Chjeno-Piasta i utworzono rząd z Wincentym Witosem na czele. Jego funkcjonowanie zbiegło się z wystąpieniem zjawiska hiperinflacji (gwałtownego spadku
 • Co znaczy Polskie Legiony Definicja działaczy narodowych szukało możliwości odzyskania poprzez Polskę własnej państwowości. Jedna z koncepcji przewidywała walkę z zaborcami u boku Napoleona Bonapartego, który w tym

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Zorganizowany Obrót Definicja finansowymi dokonywany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu; Art. 3 punkt 9 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Co to jest Przestępstwa Popełnienia Usiłowanie Definicja zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje. Usiłowanie zachodzi również wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, iż
 • Co to jest Zobowiązanie Definicja wiarygodnie określonej wartości, które spowodują zastosowanie już posiadanych albo przyszłych aktywów jednostki. Art. 3 ust. 20 ustawy o rachunkowości. Zobowiązanie bazuje na tym
 • Co to jest Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci Definicja wyjątkiem dochodów z ich pracy, stypendiów i dochodów z elementów oddanych im do swobodnego użytku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się