pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Filing Electronic wniosek o przedłużenie czasu do pliku) do IRS (i przychodów urząd). W 2008 r. prawie 90 mln powróci były składane drogą elektroniczną, w tym około 27 milionów komputerów w domu
 • Co znaczy Deduction Marital Potrącenie, który pozwala każdej kwoty majątku, aby przejść z jednego do drugiego małżonka-życia poprzez darowizny lub zapisy wolne federalnych prezent lub nieruchomości podatki
 • Co znaczy Sale Wash funduszach inwestycyjnych o stratę, gdy w ciągu 30 dni przed lub po sprzedaży, zakupu tego samego lub zasadniczo identyczne papierów wartościowych. Prawo zakazuje odliczenia
 • Co znaczy Expenditure Capital Koszt stałej poprawy własności. Takie koszty, takie jak dodanie centralnej klimatyzacji lub dodatek do domu, wzrost podatku od nieruchomości na podstawie skorygowanej

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Intercepcja Pojęcie atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów zostaje
 • Co znaczy Związki ropopochodne; substancje r., produkty r Pojęcie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują w trzech elementach środowiska
 • Co znaczy Kompakcyjna Woda Pojęcie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR
 • Co znaczy Środowiskowa Hydrogeologia Pojęcie się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, oceną podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i procesami

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 roku Definicja Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, rozpoczęła następną wojnę z Francją. Na pomoc Napoleonowi ruszyło między innymi wojsko Księstwa Warszawskiego. Tę sytuację chcieli zastosować
 • Co znaczy Chrześcijaństwo w państwie rzymskim Definicja wschodniej części imperium rzymskiego. Nadzwyczajnie błyskawicznie jednak zyskało ono wyznawców w innych częściach cesarstwa rzymskiego (w latach 50. I wieku istniała już liczna
 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych reform Rzeczpospolitej. Na forum Sejmu ukształtowały się trzy stronnictwa polityczne: patriotyczne (Adam
 • Co znaczy Afryce W Wojna Definicja zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach. Szczególne znaczenie miał tu Egipt, którego zajęcie pozwoliłoby krajom osi na opanowanie także Kanału Sueskiego i

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Partnerska Spółka Definicja wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego
 • Co to jest Uczestnictwa Jednostka Definicja funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz. Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, w ten sposób
 • Co to jest Cena Definicja kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów
 • Co to jest Publicznych Dróg Skrzyżowanie Definicja się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną albo częściową