pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Gain Capital wzajemnego fundusz akcji i nieruchomości. Zyski ze sprzedaży aktywów posiadanych do 12 miesięcy lub mniej to "krótkoterminowych zysków kapitałowych" i są opodatkowane w
 • Co znaczy Security Worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów
 • Co znaczy Basis Adjusted dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego lub po prostu podstawy.) Podstawą ogół zaczyna się jak co płacić
 • Co znaczy Account Spending Flexible Zobacz Zwrot konto

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Uprzywilejowane drogi migracji zanieczyszczeń Pojęcie zanieczyszczeń ma na swoim froncie charakter palczasty (z angielskiego: fingering). Zasadniczy front wyprzedzają zanieczyszczenia migrujące strefami o większej przepuszczalności
 • Co znaczy Przechłodzona Woda Pojęcie Woda przechłodzona Woda podziemna o temperaturze niższej niż 0°C, występująca w obszarach wiecznej marzłoci.[JD
 • Co znaczy Poziom glejowy; poziom oglejenia Pojęcie wód i gleb) wyróżniana regularnie w profilach pionowych na różnej głębokości, ale raczej płytko, w obrębie której zachodzą mechanizmy glejowe (→ strefowość hydrogeochemiczna
 • Co znaczy Górnicza Hydrogeologia Pojęcie hydrogeologii i górnictwa, której zadaniem jest tworzenie racjonalnych, naukowych podstaw dla podejmowania decyzji i działań optymalizujących rozwiązywanie problemów technicznych

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Ruch robotniczy w Europie pod koniec XIX wieku Definicja można było zaobserwować zjawiska gospodarcze powiązane z tak zwany rewolucją przemysłową. Jej źródeł szukać należy w Anglii pod koniec XVIII wieku, kiedy na przemysłową skalę
 • Co znaczy Wiosna Ludów w Europie Definicja powstań i rewolucji, określanych ogólnym mianem Wiosny Ludów. Największy zasięg miały stworzenia we Francji, krajach niemieckich, włoskich, w Austrii. Miały one sporo cech
 • Co znaczy Seniorat O Walka Definicja okazały się nadzwyczajnie trudne do utrzymania. Już ok. 1141 roku między seniorem dynastii Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu, który w latach kolejnych
 • Co znaczy Wiosna Ludów 1848 roku na ziemiach polskich Definicja Europy docierały także do ziem polskich. Nie dotyczyło to zaboru rosyjskiego, gdyż w samej Rosji nie doszło w 1848 roku do ważnych wystąpień rewolucyjnych. Z kolei wydarzenia

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Publicznych Dróg Skrzyżowanie Definicja się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną albo częściową
 • Co to jest Roszczeń Przedawnienia Okres Definicja przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata - art. 118 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Administracyjnej Egzkucji Umorzenie Definicja wykonany przed wszczęciem postępowania; 2) jeśli wymóg nie jest wymagalny, został umorzony albo wygasł z innego powodu lub jeśli wymóg nie istniał; 3) jeśli egzekwowany wymóg
 • Co to jest Celne Zgłoszenie Definicja określony sposób, zamierzenie objęcia towaru określoną procedurą celną Art. 4 pkt 17 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12 października 1992r. ustanawiającego