pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy? Co to jest? Co oznacza? Definicje z medycyny i finansów.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Credit income earned dolary, można ubiegać się o kredyt uzyskany dochód, który może zniszczyć twój rachunek dochodów podatkowych i może dać zwrot części zabezpieczenia społecznego podatków zapłacona
 • Co znaczy Employees household usługodawcy, na przykład, czy gosposia lub ogrodnik-jako pracownika (a nie jako niezależny wykonawca lub pracownik firmy usługowej), może być odpowiedzialny za Zabezpieczenia
 • Co znaczy Employer to repaid pay duty jury wynagrodzenie kontynuowania podczas zrobić swój obywatelski obowiązek, są odliczane. Pozwoli to zrównoważyć jury prowizji musisz zgłosić jeśli pieniądze tylko przechodzi przez
 • Co znaczy Tax estate a 45 procent prędkości gdy decedent podlegającego opodatkowaniu nieruchomości przekracza 2 miliony dolarów w 2008 r. i przekracza 3,5 milionów dolarów w 2009 roku. Posiadłość

Analiza, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Resztkowa woda Pojęcie górotworu otaczającego wyrobiska kopalni nie została z niego usunięta i ujawnia się dopiero w czasie eksploatacji złoża. → Zawodnienie kopalni, → Warunki hydrogeologiczne złoża. 2
 • Co znaczy Geotermiczny gradient Pojęcie przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle na 100 m). → Stopień
 • Co znaczy Hydrogeotermia Pojęcie przestrzennymi i czasowymi zmianami temperatury i termicznych właściwości wód podziemnych. H. znajduje wykorzystanie między innymi w → hydrogeologii środowiskowej. Pod terminem h
 • Co znaczy Nierozpuszczalne substancje Pojęcie wchodzące w reakcje z wodą i nie rozpuszczające się. Ściśle naukowo: substancje w kontakcie z wodą przechodzące do → roztworu wodnego w ilościach nieznacznych, niemierzalnych

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Roku 1922 w polsce w prezydenckie wybory pierwsze Definicja innymi o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Jednocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała
 • Co znaczy Stanisławem św ze śmiałego bolesława konflikt Definicja pozycji Polski na arenie międzynarodowej, a również do wzmocnienia wewnętrznego państwa. Mimo to król ten w gwałtownych okolicznościach został pozbawiony tronu i zmuszony do
 • Co znaczy Arabska kultura Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie
 • Co znaczy Mongołowie Definicja wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone poprzez Czyngis-Chana. Powodem zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Prywatyzacja Definicja Skarbu Państwa w spółkach stworzonych wskutek komercjalizacji poprzez osoby inne niż Skarb Państwa, rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku
 • Co to jest Red przyp drogowym transporcie o ustawy według zawodowych kompetencji certyfikat Definicja niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu drogowego art. 4 pkt 20 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym
 • Co to jest Wartościowe papiery Definicja dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne
 • Co to jest Uprzywilejowane akcje Definicja akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do otrzymywania