pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Deductions przed figuracja podatkowego rachunku. Wszyscy podatnicy mogą ubiegać się znormalizowane potrącenie kwoty - 10,900 dolarów w roku 2008 wspólne deklaracje, na przykład, że połowa
 • Co znaczy Contribution Charitable odliczenia podatku, które jest dozwolone. Pokwitowanie jako dowód jest wymagany dla każdego pojedynczego wkładu 250 dolarów lub więcej. Musisz mieć albo otrzymania lub bank zapisu
 • Co znaczy Real estate taxes for non-itemizers którzy mogą odliczyć ich nieruchomości podatków. W 2008 i 2009, jednak podatnicy, którzy twierdzą, standardowego odliczenia może zwiększyć ją do 500 dolarów na jednym lub powraca
 • Co znaczy Loss Capital fundusze i nieruchomości. Takie straty są po raz pierwszy wykorzystane w celu pokrycia zysków kapitałowych, a następnie aż do 3.000 dolarów nadwyżki strat mogą być odliczone od

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy P Puaz Pojęcie g/cm∙s = 0,1∙N-s/m2. W układzie SI jednostką lepkości dynamicznej jest paskalosekunda: 1 Pas = 1 kg/m∙s. Z wymienionych stosunku wynika, iż 1P=0,1 Pas i 1 Pas = 10 P. Wymiar
 • Co znaczy Sulina klasyfikacja (chemiczna wód Pojęcie podziemnych opracowana w latach czterdziestych XX w. w Związku Radzieckim, używana do klasyfikacji wód silnie zmineralizowanych, otaczających złoża ropy naftowej. W Polsce używana
 • Co znaczy Prawo geologiczne i górnicze Pojęcie 1994 r. (DzURP nr 27, poz. 96) wspólnie z późniejszymi zmianami, stanowiąca regulację prawną działalności górniczej i geologicznej. Kluczowym obiektem tej regulacji jest
 • Co znaczy Ghybena(1)-Herzberga prawo; soczewki wód słodkich Pojęcie które ustala formę występowania (w formie soczew) wód słodkich w mierzejach, wyspach i wybrzeżach nadmorskich. Prawo głosi, iż głębokość występowania w nich wody słonej poniżej

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych reform Rzeczpospolitej. Na forum Sejmu ukształtowały się trzy stronnictwa polityczne: patriotyczne (Adam
 • Co znaczy Egipcjan Starożytnych Wierzenia Definicja czcić swe bóstwa pod postacią zwierząt, a następnie ludzi mających głowy zwierząt. Przed powstaniem jednego zjednoczonego państwa egipskiego każdy lokalny ośrodek władzy posiadał
 • Co znaczy Saska Polsko Unia Definicja personalna. Na tron Rzeczpospolitej w wolnej elekcji zostali wybrani władcy Saksonii: August II (1696-1733) i August III (1733-1763). Moment panowania tych władców uważany jest
 • Co znaczy Konfederacja barska i I rozbiór Polski Definicja wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod zwierzchnictwem

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Terminy do załatwiania spraw administracyjnych Definicja kwestie bez zbędnej zwłoki. Niezwłocznie powinny być załatwiane kwestie, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione poprzez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia
 • Co to jest Podatku Zwrot Definicja podatku albo zwrot podatku naliczonego w rozumieniu regulaminów o podatku od towarów i usług, a również inne formy zwrotu podatku przewidziane w regulaminach prawa podatkowego
 • Co to jest Czarterowy Przewóz Definicja lotniczego, gdzie przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc albo pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu
 • Co to jest Taryfowa Klasa Definicja podmiot pobierający koszty; DECYZJA KOMISJI nr 2009/750/EC z dnia 6 października 2009 roku w kwestii definicji europejskiej usługi koszty elektronicznej i jej przedmiotów