pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Carryover Loss Capital kapitałowych, a do 3000 dolarów wszelkiej nadwyżki strat mogą być odliczone od innych dochodów, takich jak wynagrodzenia. Straty, które aktualnie nie podlega odliczeniu w związku
 • Co znaczy Averaging Year Ten metody obliczania podatku w zryczałtowanej wysokości emerytur i rent oraz wypłat z zysku jest nadal dostępna, ale tylko do podatników, urodzone przed dniem 2 stycznia 1936. Jeśli
 • Co znaczy Basis Up Stepped odniesieniu do jej wartości w dniu śmierci właściciela, lub nieco później, jeśli wybrana przez egzekutora podatnika majątku. Innymi słowy, podatek od wszelkich uznanie w trakcie
 • Co znaczy Payment Stimulus Economic pojedynczy podatników i 600 dolarów do 1200 dolarów dla pary zgłoszenia wspólnych powrotów plus 300 dolarów dla każdego kwalifikują dziecka twierdził w 2007 zeznań podatkowych

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Studni Odpiaszczanie Pojęcie studni (→ osadnika) drobnych części w ramach →pompowania oczyszczającego – przygotowania studni do eksploatacji. → Usprawnianie studni.[AK
 • Co znaczy Odpływ podziemny jednostkowy; moduł (wskaźnik) odpływu podziemnego q Pojęcie podziemnego q Rozmiar → odpływu podziemnego z jednostki powierzchni → zbiornika wód podziemnych (poziomu wodonośnego), zlewni. Jest wyrażany w jednostkach objętości na jednostkę
 • Co znaczy Drenażu Granica Pojęcie hydrogeologicznego z zadaną (znaną) wysokością hydrauliczną (i/albo stężeniem) //albo poborem, jest to z odpływem wody (i/ ///albo substancji) z mechanizmu w warunkach naturalnych
 • Co znaczy Metamorficzne Wody Pojęcie procesie ich metamorfizmu. W trakcie migracji ku powierzchni na ogół mieszają się z wodami infiltracyjnymi. Wg niektórych autorów cechami charakterystycznymi w.m. mogą być wysokie

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka Definicja łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany
 • Co znaczy Państwo polskie za Mieszka I Definicja I (około 960-992) wywodzący się z dynastii piastowskiej. Wg kronikarza Galla Anonima (XII wiek) poprzednikami Mieszka I byli: Siemowit, Leszek i Siemomysł. Pierwszą wzmianką o
 • Co znaczy Greków Mity Definicja sporo opowieści o swych bogach i bohaterach, a więc mitów. Mity miały za zadanie wyjaśnić początki istnienia bogów, ludzi i całego świata. Stanowiły one część literatury, bo
 • Co znaczy Włoch Zjednoczenie Definicja nie oznaczała zaniechania dalszych działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Centrum włoskiego ruchu narodowego stało się Królestwo Sardynii (Piemont

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Celna Procedura Definicja uszlachetnianie czynne, przetwarzanie pod kontrolą celną, odprawę czasową, uszlachetnianie bierne, wywóz; Art. 4 pkt 16 Rozporządzenia Porady (EWG) NR 2913/92 z dnia 12
 • Co to jest Ugoda Definicja dziedzinie istniejącego pomiędzy nimi relacji prawnego w tym celu, by uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego relacji albo zapewnić ich wykonanie lub aby uchylić
 • Co to jest Interwencja główna w sprawie cywilnej Definicja kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd, gdzie toczy się
 • Co to jest Przekaz Definicja osoby trzeciej (przekazanego), upoważnia tym samym odbiorcę przekazu do przyjęcia, a przekazanego do spełnienia świadczenia na rachunek przekazującego. Przyjęcie przekazu] § 1