pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Plan Keogh dla osób pracujących na własny rachunek. Aż 20 procent swoich dochodów netto z pracy na własny rachunek dochodów (do 46000 dolarów w 2008 r. i 49.000 dolarów w 2009) może być
 • Co znaczy Declaration Control Number (DCN A 14-cyfrowym numerem przypisanym do elektronicznej deklaracji podatkowej przez pośrednie usługodawcy i / lub nadajnik
 • Co znaczy Proof Of Burden zeznanie podatkowe jest poprawne, a nie IRS musi dostarczyć przekonujących dowodów, że jest nieprawdziwa. Chociaż Kongres przesunęła ciężaru dowodu do IRS w niektórych sporów
 • Co znaczy Individual 401(k) plan rachunek bez pracowników (innych niż jego lub jej współmałżonka) korzystanie z 401 (k) plan skarpety i odliczenia od - znacznie więcej za swoje emerytury niż w przeszłości. W 2008

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Intercepcja Pojęcie atmosferycznych poprzez roślinność (liście, konary, gałęzie i tym podobne) i różne obiekty znajdujące się na powierzchni ziemi (rodzaj retencji). Część tych opadów zostaje
 • Co znaczy Związki ropopochodne; substancje r., produkty r Pojęcie związki organiczne pochodzące z zastosowania i przerobu ropy naftowej (PN). Mogą być oznaczane sumarycznie albo jako związki indywidualne. Występują w trzech elementach środowiska
 • Co znaczy Kompakcyjna Woda Pojęcie Woda kompakcyjna Woda wyciśnięta z utworów skalnych w konsekwencji redukcji przestrzeni porowej pod wpływem mechanizmów diagenezy osadów.[AR
 • Co znaczy Środowiskowa Hydrogeologia Pojęcie się problemami ochrony środowiska naturalnego, przewidywaniem migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych, oceną podatności wód podziemnych na zanieczyszczenia i procesami

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wojna Księstwa Warszawskiego z Austrią w 1809 roku Definicja Napoleona Bonapartego w Hiszpanii, rozpoczęła następną wojnę z Francją. Na pomoc Napoleonowi ruszyło między innymi wojsko Księstwa Warszawskiego. Tę sytuację chcieli zastosować
 • Co znaczy Chrześcijaństwo w państwie rzymskim Definicja wschodniej części imperium rzymskiego. Nadzwyczajnie błyskawicznie jednak zyskało ono wyznawców w innych częściach cesarstwa rzymskiego (w latach 50. I wieku istniała już liczna
 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych reform Rzeczpospolitej. Na forum Sejmu ukształtowały się trzy stronnictwa polityczne: patriotyczne (Adam
 • Co znaczy Afryce W Wojna Definicja zrekompensować sobie atakując Brytyjczyków w ich koloniach. Szczególne znaczenie miał tu Egipt, którego zajęcie pozwoliłoby krajom osi na opanowanie także Kanału Sueskiego i

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Partnerska Spółka Definicja wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod swoją spółką. Spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego
 • Co to jest Uczestnictwa Jednostka Definicja funduszu inwestycyjnego, którą można zakupić. Zakup jednostki uczestnictwa jest jednoznaczny z inwestycją w fundusz. Jednostki uczestnictwa są na bieżąco wyceniane, w ten sposób
 • Co to jest Cena Definicja kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za wyrób albo usługę; w cenie uwzględnia się podatek od wyróbów i usług i podatek akcyzowy, jeśli na podstawie odrębnych przepisów
 • Co to jest Publicznych Dróg Skrzyżowanie Definicja się albo połączenie dróg publicznych na jednym poziomie, wielopoziomowe - krzyżowanie się albo połączenie dróg publicznych na różnych poziomach, zapewniające pełną albo częściową