pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Declaration Control Number (DCN A 14-cyfrowym numerem przypisanym do elektronicznej deklaracji podatkowej przez pośrednie usługodawcy i / lub nadajnik
 • Co znaczy Rate Mileage Standard użytkowania samochodu w celach służbowych, charytatywnych, pracy związanej z ruchomych lub medycznego bez śledzić rzeczywisty koszt. W 2008 r. stawka standardowa dla biznesu
 • Co znaczy Standard deduction for a dependent podatkowej, dziecko nie może ubiegać się o zwolnienie osobowych w związku z jego zeznaniem podatkowym. Ale jeśli dziecko składa zeznanie podatkowe, on wciąż dostaje standardową
 • Co znaczy Long-term care insurance premium być odliczone jako koszty medyczne. Maksymalny roczny odliczenia jest oparty na wieku, od 310 dolarów dla osób wieku 40 lub młodszych. do 3.850 dolarów dla osób starszych niż 70

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Uziarnienia Równomierności Wskaźnik Pojęcie nierównomierności uziarnienia U, parametr nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości
 • Co znaczy Coli Miano Pojęcie bakteriami pochodzenia jelitowego. Określany jako najmniejsza objętość wody (wyrażana w cm3), gdzie stwierdza się obecność jednej → pałeczki okrężnicy (Escherichia coli). Bakteria
 • Co znaczy Sufozja Pojęcie sufozja Mechaniczne albo raczej mechaniczne wypłukiwanie cząstek mineralnych poprzez wody podziemne.[AK
 • Co znaczy Hydrogeologiczne Geologiczne Uprawnienia Pojęcie dziedzinie projektowania, dozorowania, zarządzania pracami geologicznymi i dokumentowania ich wyników są określone w rozporządzeniu MOŚZNiL z dn. 26.08.1994 r. (DzURPnr 93,poz

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Tajne związki w Królestwie Polskim przed wybuchem powstania listopadowego Definicja administrację carską powodowały, iż zaczęto zakładać sekretne związki, w bliższej albo dalszej perspektywie przewidujące konieczność walki o pełną suwerenność Polski. Najczęściej
 • Co znaczy Podboje rzymskie w okresie republiki Definicja których ostatecznym skutkiem było opanowanie całego basenu Morza Śródziemnego. Do 264 roku przed naszą erą Rzymianie pokonali swych wrogów na Półwyspie Apenińskim – Etrusków
 • Co znaczy Wiedeński Kongres Definicja Wiedniu zaczął prace kongres, na którym zebrali się przedstawiciele krajów walczących z Francją. Trwał on od września 1814 roku do sierpnia 1815 roku. Kluczowym zadaniem kongresu
 • Co znaczy Geograficzne Odkrycia Wielkie Definicja nowych złóż metali szlachetnych z racji na wyczerpanie się złóż w Europie,– poszukiwanie morskiej drogi do Indii w celu rozwinięcia handlu przyprawami korzennymi bez pośrednictwa

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Rozwiązanie umowy o pracę Definicja poprzez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem), poprzez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu
 • Co to jest Eets Opłaty Zgłoszenie Definicja koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty; DECYZJA
 • Co to jest Opłaty niezależne od właściciela Definicja energii, gazu, wody i odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 • Co to jest Drogi Korona Definicja przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami autobusowymi albo postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych - także z pasem dzielącym jezdnie. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach