pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Sale Installment Z rata sprzedaż zgadzasz się zapłacić nabywca w ciągu kilku lat, a sprawozdanie z zysku na sprzedaży otrzymasz pieniądze zamiast wszystkie na raz w roku na sprzedaż
 • Co znaczy Security Worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów
 • Co znaczy Basis Adjusted dla określenia zysków lub strat, gdy jest na sprzedaż. (To jest czasem określane jako koszt podstawie podatkowego lub po prostu podstawy.) Podstawą ogół zaczyna się jak co płacić
 • Co znaczy Credit Hope Zobacz Kolegium punktów

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Opad skuteczny (w sensie hydrogeologicznym); opad graniczny Pojęcie Opad atmosferyczny, który efektywnie zasilił zbiornik wód podziemnych drenowany poprzez źródło i wpłynął na przerwanie krzywej opadania wydatku źródła. O skuteczności opadu
 • Co znaczy Spągowa Woda Pojęcie wyrobiska górniczego i przedostająca się do wyrobiska z jego spągu pod wpływem → ciśnienia hydrostatycznego. → Warunki hydrogeologiczne złoża, → Zawodnienie kopalni.[TB
 • Co znaczy Infiltracyjne Ujęcie Pojęcie podziemnych zasilanych w znacznej mierze wodami powierzchniowymi z rzek, jezior i zbiorników wodnych. Rozróżnia się infiltrację naturalną i sztuczną (zasilanie niezależne od pracy
 • Co znaczy Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego Pojęcie określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z pomiarów

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Haker Definicja zdolności pozwalają na uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do zasobów komputera, przez ominięcie mechanizmów zabezpieczających przed takim dostępem. Działanie hakera jest
 • Co to jest Wierzytelności Zajętej Dłużnik Definicja dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie
 • Co to jest Mechaniczny Pojazd Definicja określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych
 • Co to jest Leasing Definicja przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i operacjny