pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Interest personal kredyt hipoteczny, biznes, kredyt studencki lub inwestycji zainteresowania. Wliczone są odsetki płaci się na karty kredytowe, kredyty samochodu, ubezpieczenie na życie i wszelkie
 • Co znaczy Agreement multiple support zapewniają ponad połowę poparcia dla kogoś innego, zgadzają się, że będzie twierdzenie, że osoby pozostające na utrzymaniu, jak i innych nie będzie
 • Co znaczy Interest imputed jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje
 • Co znaczy Credit vehicle diesel and hybrid które poruszają się na połączenie benzyny i energii elektrycznej, a niektóre "czysty wypalić" pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. W zależności od rodzaju pojazdu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Spływowy filtr spływowy otwór Pojęcie powierzchni terenu do podziemnego wyrobiska korytarzowego albo z wyrobiska do warstwy wodonośnej, wyposażony w filtr w interwale przecięcia otworem → wodonośca występującego w
 • Co znaczy Α izotopowego frakcjonowania współczynnik Pojęcie frakcjonowania izotopowego w reakcji → izotopowej zamiany. Dla reakcji: gdzie: AB, CD, AC, BD – związki chemiczne biorące udział w reakcji zamiany, a1,a2 – różne izotopy
 • Co znaczy Geotermiczna energia Pojęcie bezpośrednio albo przetwarzana na energię elektryczną, otrzymywana z wód termalnych i pary wodnej pochodzenia podziemnego. Szczególnym przypadkiem e.g. jest ciepło gorących skał
 • Co znaczy Względna przepuszczalność Pojęcie wielofazowym relacja jego aktualnej przepuszczalności do przepuszczalności przy pełnym nasyceniu albo przy jego nasyceniu tylko jedną daną fazą. Może być wyrażana jako wartość

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Chrześcijaństwa początki Definicja ruchów społeczno-religijnych. Działały w tym okresie trzy spore stronnictwa polityczno-religijne: saduceusze (konserwatyści, zwolennicy ugody z Rzymianami), faryzeusze
 • Co znaczy Polskiego królestwa utworzenie wiedeńskim kongresie na polska sprawa Definicja września 1814 roku do czerwca 1815 roku obradował . Pośród wielu podejmowanych tam decyzji, kilka dotyczyło ziem polskich. Z departamentów: poznańskiego
 • Co znaczy Włoch zjednoczenie Definicja nie oznaczała zaniechania dalszych działań zmierzających do osiągnięcia tego celu. Centrum włoskiego ruchu narodowego stało się Królestwo Sardynii (Piemont
 • Co znaczy Narodów liga Definicja pierwszych 26 artykułów) powołano do życia Ligę Narodów – organizację międzynarodową skupiającą 45 krajów, powołaną dla zapewnienia pokoju w Europie. W Lidze Narodów, co

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Cvc2 / cvv2 Definicja 3-cyfrowy kodu znajdujący się na rewersie karty, na albo w okolicy pasku do podpisu. Kod jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty na przykład poprzez Internet
 • Co to jest Dziecka nazwisko Definicja mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, iż dziecko będzie nosiło nazwisko męża matki. Jeśli
 • Co to jest Zachowek Definicja powołani do spadku z ustawy, należą się, jeśli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy lub jeśli zstępny uprawniony jest małoletni - dwie trzecie wartości udziału spadkowego
 • Co to jest Nadzwyczaje zyski i straty Definicja do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i nie powiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Art. 3 ust. 33 ustawy o rachunkowości