interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Szablony, wzory plików PDF i xDOC. Co to jest biznes - tajniki zarabiania, w prawie i podatkach.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Credits college jednego studenta i jest dostępna na pierwsze dwa lata w szkole zawodowej lub kolegium. Uczenia się przez całe życie kredytu warto do 2000 dolarów rocznie na dodatkowe szkolnego
 • Co znaczy Tax estate a 45 procent prędkości gdy decedent podlegającego opodatkowaniu nieruchomości przekracza 2 miliony dolarów w 2008 r. i przekracza 3,5 milionów dolarów w 2009 roku. Posiadłość
 • Co znaczy Arrangement retirement individual Zobacz Indywidualne konta emerytalnego (IRA
 • Co znaczy Deduction expense college kolegium kosztów, jeśli ich dochód brutto dostosowana jest 65.000 dolarów na jednym lub zwrotu 130.000 dolarów na wspólny powrót. Ta przerwa jest dostępna czy wyszczególniać
 • Co znaczy Deductions przed figuracja podatkowego rachunku. Wszyscy podatnicy mogą ubiegać się znormalizowane potrącenie kwoty - 10,900 dolarów w roku 2008 wspólne deklaracje, na przykład, że połowa

Analiza, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Podziemnych wód ochrona Pojęcie użytkowaniu terenu, gwarantujących stałe utrzymywanie możliwości poboru wód dobrej jakości w ilości nieprzewyższającej obliczonych zasobów dyspozycyjnych zbiornika i zasobów
 • Co znaczy Podziemnych wód stagnacja Pojęcie Stagnacja wód podziemnych Bezruch, brak ruchu albo bardzo powolny ruch wód podziemnych. → Stagnacja hydrogeochemiczna.[AK
 • Co znaczy Zawieszony wodonośny poziom Pojęcie kluczowym →poziomem wodonośnym. Może występować zarówno w utworach porowych, jak i szczelinowych. Woda wolna gromadzi się nad przewarstwieniami utworów nieprzepuszczalnych albo
 • Co znaczy Stacjonarny ruch Pojęcie samo równanie nie zmieniają się w momencie. Jeżeli jednak rozmiar opisująca ruch, na przykład wysokość hydrauliczna, jest zmienna w momencie, r.s. może być nieustalony. Definicje
 • Co znaczy Trwałe nuklidy stabilne izotopy Pojęcie samorzutnym, mierzalnym przemianom promieniotwórczym. W badaniach hydrogeologicznych wykorzystanie znajdują i.s. pierwiastków lekkich: 1H, 2H (D), 33He, 4He, 10B, 11B, 12C, 13C

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Światowej wojny i podczas polska sprawa Definicja szansę na zmianę dotychczasowej sytuacji politycznej. Po raz pierwszy w poważnym konflikcie zaborcy rozpoczęli walkę przeciw sobie. Rosja wspólnie z Anglią i Francją utworzyła tak
 • Co znaczy Mieszkańcy jej i grecja starożytna Definicja jednym z największych osiągnięć człowieka. Centrum tej cywilizacji stanowiła południowa część Półwyspu Bałkańskiego, wyspy na Morzu Egejskim i zachodnie wybrzeża Azji Mniejszej
 • Co znaczy Szlacheckich folwarków rozwój Definicja zapotrzebowania na zboże w Europie Zachodniej i intensyfikacja handlu dzięki odzyskaniu Pomorza Gdańskiego wywołały ukształtowanie się i rozwój w XV i XVI wieku mechanizmu
 • Co znaczy Wieku xvii połowie ii w rosją z wojna Definicja Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza. Przebieg działań wojennych:– 1654-1655 rok – dwie armie rosyjskie wkraczają na tereny Ukrainy i Litwy – Rosjanie
 • Co znaczy Wieku xix koniec pod pruskiego zaboru germanizacja Definicja odmiennie w porównaniu z Galicją. Region należący do Prus stał na znacząco wyższym poziomie gospodarczym. Już w latach 1807-1811 przeprowadzono tam reformę uwłaszczeniową

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Dywidenda Pomoc część albo całość zysku netto przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy albo udziałowców. Dochód akcjonariusza albo udziałowca z posiadanych poprzez niego udział
 • Co to jest Podatek Pomoc bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, wynikające z ustawy podatkowej. art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Co to jest Komandytariusz Pomoc odpowiedzialność jest ograniczona. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej. Art. 111 kodeksu spó
 • Co to jest Prostej linii w krewni Pomoc drugiej. Rozróżnia się tu linię wstępnych, a więc rodziców, dziadków i tak dalej i linię zstępnych, a więc dzieci, wnuków, prawnuków i tak dalej
 • Co to jest Wykonawczy tytuł Pomoc Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny wyposażony w klauzulę wykonalności. art. 776 k.p.c