pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Deduction Marital Potrącenie, który pozwala każdej kwoty majątku, aby przejść z jednego do drugiego małżonka-życia poprzez darowizny lub zapisy wolne federalnych prezent lub nieruchomości podatki
 • Co znaczy Long-term care insurance premium być odliczone jako koszty medyczne. Maksymalny roczny odliczenia jest oparty na wieku, od 310 dolarów dla osób wieku 40 lub młodszych. do 3.850 dolarów dla osób starszych niż 70
 • Co znaczy K 401 Roth k), aby umożliwić pracownikom planuje zainwestować pieniądze po opodatkowaniu z obietnicy wycofania zwolnienia podatkowe na emeryturę. Z regularną 401 (k), to przed
 • Co znaczy Participation Active spełniać, aby kwalifikować się do odliczenia podatku naliczonego do 25.000 dolarów strat z wynajmu nieruchomości. Brak przebieg tego testu może sprawić, że takie straty

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Rosy Punkt Pojęcie wodna w powietrzu osiąga stan nasycenia. Powstają wówczas mgły, chmury, opady (deszcz, śnieg) i opady utajone, zwane →osadami atmosferycznymi (rosa, szron, sadź).[SK
 • Co znaczy Prądu Linia Neutralna Pojęcie przepływu ograniczające → region spływu wody do ujęcia (OSW) ujmującego warstwę wodonośną z naturalnym strumieniem wody podziemnej. N.l.p. o przeciwnym znaku wektora prędkości
 • Co znaczy Filtracji Przestrzenny Model Pojęcie Schemat przestrzenny filtracji Trójwymiarowy schemat filtracji wód podziemnych uwzględniający wszystkie składowe kierunków filtracji.[MR
 • Co znaczy Twarda Woda Pojęcie wapnia i magnezu i glinu, żelaza, manganu, strontu, baru i cynku. W Polsce przyjmuje się, iż jeżeli łączna liczba soli wymienionych pierwiastków w przeliczeniu na mg CaCO3/dm3

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Chrześcijaństwa Początki Definicja ruchów społeczno-religijnych. Działały w tym okresie trzy spore stronnictwa polityczno-religijne: saduceusze (konserwatyści, zwolennicy ugody z Rzymianami), faryzeusze
 • Co znaczy Unia lubelska i powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów Definicja personalny. Przeciwnikami zacieśnienia związku unijnego byli sami Jagiellonowie. Jednak wobec perspektywy wygaśnięcia dynastii Zygmunt August postanowił połączyć w sposób trwalszy
 • Co znaczy Centrolew i wybory brzeskie Definicja ostrzejszej walki politycznej między obozem sanacyjnym, zmierzającym do ugruntowania autorytarnego modelu państwa, a opozycją broniącą dotychczasowych zasad funkcjonowania
 • Co znaczy Paryska Komuna Definicja start dramatycznych wydarzeń mających miejsce w Paryżu. Przeszły one do historii pod nazwą Komuny Paryskiej. Jej genezy szukać należy w decyzjach rządu Thiersa, za wszelaką cenę

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym Definicja dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu zaspokoić roszczenie w całości wspólnie z kosztami lub wnieść w tym terminie zarzuty. art. 491 k.p.c
 • Co to jest Alimentacyjne Świadczenie Nienależne Definicja świadczenia z funduszu alimentacyjnego: a) wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie wypłaty świadczenia w całości albo w części, b) przyznane
 • Co to jest Teleinformatyczny System Definicja oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a również wysyłanie i odbieranie danych przez sieci telekomunikacyjne dzięki właściwego dla danego rodzaju sieci
 • Co to jest Lotniskiem Zarządzający Definicja Podmiot, który został wpisany jako zarządzający do rejestru lotnisk cywilnych art. 2 pkt 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze