pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Rule Loss Hobby próbują pokazać osiągnięcia zysku. Ustawa zakłada, jesteś w działalności na zysk, jeśli zgłosić dochód do opodatkowania na trzy lata w dowolnym okresie pięciu lat (lub dwóch na
 • Co znaczy Base Wage Społecznego podatku porady. W 2008 r., pełnego 15,30 procent podatku (połączone stawki płacone przez pracodawców i pracowników) ma zastosowanie do pierwszego 102.000 dolarów płac
 • Co znaczy Saver's credit Zobacz Retirement wygaszacz kredytowej
 • Co znaczy Option Stock Incentive pracodawcy poniżej aktualnej ceny rynkowej. Regularnych dochodów dla celów podatkowych, do "rozpowszechniania" lub "bargain elementem" różnica pomiędzy ceną

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Przesączanie Pojęcie aeracji związany z → wsiąkaniem i infiltracją. Terminy → przesiąkanie i przeciekanie zachowuje się dla ruchu wody w strefie saturacji. →Wody podziemne (w węższym znaczeniu).[AK
 • Co znaczy Kanalizacji System Pojęcie i urządzeń pomocniczych, którymi przekazywane są ścieki i wody ze spływów powierzchniowych do oczyszczalni ścieków albo do odbiornika ścieków.[AM
 • Co znaczy Zwierciadło piezometryczne; powierzchnia piezometryczna Pojęcie Powierzchnia przedstawiająca rozkład → wysokości hydraulicznej w warstwie o zwierciadle napiętym. Z.p. jest prezentowane w formie map hydroizohips realizowanych sposobem
 • Co znaczy Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT Pojęcie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Zdobycze niemieckie i radzieckie w początkowym okresie II wojny światowej (lata 1939-1941 Definicja mechanizm rozszerzania zdobyczy wojennych poprzez Niemcy i ZSRR w Europie. Armia Czerwona, która praktycznie bez strat własnych doprowadziła do zajęcia wschodniej Polski, tuż po
 • Co znaczy Maja 3 Konstytucja Definicja Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku). Wprowadzała ona w
 • Co znaczy Polsce W Andegawenowie Definicja Ogromny zawarł układ sukcesyjny z królem Węgier Ludwikiem, na mocy którego po bezdzietnej śmierci króla władzę w Polsce mieli objąć Andegawenowie. Wobec braku męskiego potomka, w
 • Co znaczy Mongołowie Definicja wieku liczne plemiona koczownicze żyjące na tych terenach zostały zjednoczone poprzez Czyngis-Chana. Powodem zwycięstw Mongołów w licznych wojnach była nie ich przewaga liczebna

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nieruchomość Definicja odrębny element własności (grunty), jak także budynki trwale z gruntem powiązane albo części takich budynków, jeśli na mocy regulaminów specjalnych stanowią odrębny od gruntu
 • Co to jest Wartościowe Papiery Definicja dnia 15 września 2000 r. - Kodeks firm handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne
 • Co to jest Umorzenie Warunkowe Definicja socjalna szkodliwość czynu nie są znaczące, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i
 • Co to jest Zdolność procesowa w sprawie cywilnej Definicja mają osoby fizyczne posiadające pełną (umiejętność do czynności prawnych, osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i organizacje socjalne. Osoba fizyczna ograniczona w