pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Convention Midquarter zgodnie z zasadą, która pozwala midyear pół roku amortyzacji w pierwszym roku, czy kupować nieruchomości w styczniu lub grudniu. Jednakże, jeśli kupisz więcej niż 40 procent
 • Co znaczy Adjusted Gross Income (AGI pomniejszone o pewnych korekt, a to klucz do określania kwalifikowalności niektórych ulg podatkowych i phaseout swoich kwalifikacji dla innych. Jest to kwota odliczeń, z których
 • Co znaczy Income Gross Wszystkie dochodów podlegających opodatkowaniu od źródeł, przed odjęcie żadnych korekt odliczeń lub zwolnień
 • Co znaczy Long-term gain or loss Zobacz Capital zysk lub strata

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Palestyna Starożytna Definicja koczownicze wędrowały po terenach Bliskiego Wschodu, pochodzą z połowy II tysiąclecia przed naszą erą Jedna z tych grup zawędrowała zapewne w XIV wieku przed naszą erą do Egiptu
 • Co znaczy Niewolnictwo w starożytnym Rzymie Definicja instytucji, na przykład państwa. W starożytnym Rzymie rozwój niewolnictwa nastąpił w okresie ogromnych podbojów w III wieku przed naszą erą Nikt nie miał prawa ingerować w relacje
 • Co znaczy Italskie Plemiona Definicja indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to: Italikowie, Umbrowie
 • Co znaczy Pierwsze wybory prezydenckie w Polsce w 1922 roku Definicja innymi o istnieniu urzędu prezydenta jako głównego organu władzy wykonawczej. Jednocześnie ów akt prawny dawał prezydentowi bardzo małe kompetencje. W ten sposób prawica starała

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Praktykant Definicja nieposiadająca osobowości prawnej, zwane dalej „podmiotem przyjmującym na praktykę”, może przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła przynajmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia
 • Co to jest Wykroczenia Charakter Chuligański Definicja umyślnym godzeniu w porządek albo spokój publiczny lub umyślnym niszczeniu albo uszkadzaniu mienia, jeśli sprawca działał publicznie i w rozumieniu powszechnym bez powodu albo z
 • Co to jest Kabotażowy Przewóz Definicja za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o
 • Co to jest Przysposobienie Definicja prawem uznanie dziecka biologicznie obcego za swoje. Przysposobienie dziecka jest równoznaczne z przyjęciem do rodziny i przyznaniem mu wszelkich praw i obowiązków