pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Economic stimulus payment pojedynczy podatników i 600 dolarów do 1200 dolarów dla pary zgłoszenia wspólnych powrotów plus 300 dolarów dla każdego kwalifikują dziecka twierdził w 2007 zeznań podatkowych
 • Co znaczy Capital gain wzajemnego fundusz akcji i nieruchomości. Zyski ze sprzedaży aktywów posiadanych do 12 miesięcy lub mniej to "krótkoterminowych zysków kapitałowych" i są opodatkowane w
 • Co znaczy Imputed interest jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje
 • Co znaczy Stepped-up basis odniesieniu do jej wartości w dniu śmierci właściciela, lub nieco później, jeśli wybrana przez egzekutora podatnika majątku. Innymi słowy, podatek od wszelkich uznanie w trakcie

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Tło hydrogeochemiczne Pojęcie albo zakres wartości cech hydrochemicznych, charakterystyczny dla badanego środowiska, jednostki albo fragmentu jednostki hydrogeologicznej jednolitej pod względem
 • Co znaczy Woda higroskopijna Pojęcie ziarnami mineralnymi skał. Powstaje na drodze →adsorbcji poprzez ziarna drobin pary wodnej z powietrza. Gęstość w.h. wynosi 2 g/dm3, temperatura zamarzania -78oC. W.h. nie
 • Co znaczy Pobór wód podziemnych Pojęcie odbieranych ze studni, ujęcia, źródła, kopalni, wykopu budowlanego i tym podobne → Eksploatacja wód podziemnych. → Ujęcie wód podziemnych.[AK
 • Co znaczy Krok przestrzenny; krok sieci Pojęcie Krok przestrzenny; krok sieci Odległość pomiędzy sąsiednimi węzłami → siatki dyskretyzacji w → modelach siatkowych.[MR

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Kultura polska (XIV wiek) Definicja panowania Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego, zaowocował także rozkwitem polskiej kultury materialnej i duchowej. Na niespotykaną skalę rozwinęło się budownictwo. Sam
 • Co znaczy Religia w starożytnym Rzymie Definicja cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały określonej płci
 • Co znaczy Kształtowanie granicy wschodniej Polski Definicja przesądzone w ostatnim okresie I wojny światowej, o tyle sporną kwestią pozostawała kwestia ukształtowania granic Polski. Dotyczyło to między innymi granicy wschodniej. Już w
 • Co znaczy Upadek cesarstwa zachodniorzymskego Definicja rzymskiego, a zarazem koniec epoki starożytnej. Pośród nich najczęściej wymieniane to: 330 rok – założenie Konstantynopola, 395 rok – podział cesarstwa między synów Teodozjusza i

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Ułaskawienie Definicja państwowej opierający najczęściej na całkowitym darowaniu kary albo także częściowym złagodzeniu postanowień wyroku sądowego. W Polsce aktualnie prawem łaski dysponuje Prezydent
 • Co to jest Lot tranzytowy Definicja Lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynający się i kończący poza jej terytorium art. 2 pkt 11 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Powszechna taksacja nieruchomości Definicja Wycena nieruchomości, wskutek której następuje określenie wartości katastralnej nieruchomości. art. 4 pkt 7 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Co to jest )\. red\. Licencja (według ustawy o transporcie drogowym - przyp Definicja Transportu Drogowego albo określony w ustawie organ samorządu terytorialnego, uprawniająca do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w dziedzinie transportu