pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Points jest równy 1 procent z kwoty kredytu hipotecznego. Punkty wypłacane na kredyt hipoteczny na zakup lub poprawić swoje główne miejsce zamieszkania są generalnie w pełni odliczeniu w
 • Co znaczy Items Preference podatkowych, ale nie pod Alternative Minimum Tax, w tym odliczenia państwowych i lokalnych, podatków i odsetek od pożyczek kapitałowych domu. Jedna, że jest coraz bardziej istotne
 • Co znaczy Easements Conservation państwa lub samorządu terytorialnego, aby ograniczyć rozwój swojej własności, można odliczyć wynikający spadek w wartości nieruchomości. Jeśli to w 2008 lub 2009, może zrównoważyć
 • Co znaczy K 401 Roth k), aby umożliwić pracownikom planuje zainwestować pieniądze po opodatkowaniu z obietnicy wycofania zwolnienia podatkowe na emeryturę. Z regularną 401 (k), to przed

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Hydrogeologiczne Szkody Pojęcie zabudowy powstające w wyniku zmiany warunków hydrogeologicznych, na przykład poprzez odwodnienie i powiązane z nim osiadania. → Sufozja.[AK
 • Co znaczy Anaerobowe Warunki Pojęcie biologów, określające pośrednio warunki o bardzo ograniczonym stężeniu albo braku tlenu w wodach naturalnych. Znaczy warunki, gdzie liczba rozpuszczonego w wodzie tlenu jest
 • Co znaczy Wysokość piezometryczna Hs; wysokość ciśnienia Pojęcie słupa wody wyrażająca ciśnienie hydrostatyczne w punkcie pomiaru dzięki → piezometru: gdzie: p – ciśnienie [ML–1T–2], ρ – gęstość wody [ML–3], g – przyspieszenie ziemskie [LT–2
 • Co znaczy Strefa potencjalnej migracji zanieczyszczeń Pojęcie potencjalnie zagrożona zanieczyszczeniem wód podziemnych z określonego ogniska zanieczyszczeń. W ocenach przybliżonych wyznaczają ją skrajne → linie prądu ograniczające tory

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Powództwo Przeciwegzekucyjne Definicja wykonawczego wykonalności w całości albo części lub ograniczenia, jeśli: przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a zwłaszcza gdy kwestionuje istnienie
 • Co to jest Chodnik Definicja Część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co to jest Spadek Definicja jego śmierci na jedną albo kilka osób stosownie do regulaminów księgi tej. Nie należą do spadku prawa i wymagania zmarłego ściśle powiązane z jego osobą, jak także prawa, które z
 • Co to jest Alimentacyjny Dłużnik Definicja alimentów na podstawie tytułu wykonawczego, przeciwko której egzekucja okazała się bezskuteczna. art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do