pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Easements Conservation państwa lub samorządu terytorialnego, aby ograniczyć rozwój swojej własności, można odliczyć wynikający spadek w wartości nieruchomości. Jeśli to w 2008 lub 2009, może zrównoważyć
 • Co znaczy Costs Hunting Job odliczeniu. Kwalifikacja wydatków obejmują kosztów ma-reklamy, agencja pracy opłat, druk i wysyłka wznowione, a koszty podróży, takich jak transport, noclegi i 50% żywności, jeśli
 • Co znaczy Net Unrealized Appreciation (NUA spółki planu emerytalnego, który obejmuje appreciated pracodawcy papierów wartościowych. Zamiast dokonać bezcłowo odnowienie całej kwoty na IRA, można toczyć zapasów w rachunku
 • Co znaczy Individual 401(k) plan rachunek bez pracowników (innych niż jego lub jej współmałżonka) korzystanie z 401 (k) plan skarpety i odliczenia od - znacznie więcej za swoje emerytury niż w przeszłości. W 2008

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Izotopowe Efekty Pojęcie izotopowego związków chemicznych i faz fizycznych wskutek → frakcjonowania izotopowego i powiązane z tym zmiany niektórych cech tych związków i faz. Do w najwyższym stopniu
 • Co znaczy Różnicowa Aproksymacja Pojęcie równań różniczkowych poprzez zastąpienie wyrażeń różniczkowych ilorazami różnicowymi i rozwiązanie powstałego układu równań liniowych. Służąca w modelowaniu numerycznym filtracji
 • Co znaczy Ewapotranspiracja Pojęcie ewapotranspiracja Mechanizm ulatniania się wody do atmosfery przez (łącznie) parowanie terenowe (→ ewaporacja), transpirację roślin i sublimację. → Obieg wody.[SK
 • Co znaczy Środowiska Ochrona Pojęcie umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Faszyzm włoski i niemiecki w okresie międzywojennym Definicja Europie międzywojennej. Jednocześnie rozwijała się gdyż, podobna do niego pod różnymi względami, doktryna faszystowska. Jej kolebki szukać należy we Włoszech, a przyczyn
 • Co znaczy 2006 1945 Kalendarium Definicja Warszawy– 4-11 II – narada w Jałcie– 21 VI – zakończenie w Moskwie „procesu szesnastu”– 28 VI – utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej– 22 VII – uchwała KRN o
 • Co znaczy Trzynastoletnia Wojna Definicja postanowień pierwszego pokoju toruńskiego i zawartych potem traktatów. Równocześnie pogarszająca się przypadek gospodarcza państwa zakonnego (wysokie podatki i cła) powodowały
 • Co znaczy Wojna polsko-radziecka 1920 roku Definicja przesądzało o wybuchu wojny polsko-radzieckiej, której kwotą było powołanie niepodległego państwa ukraińskiego i zrealizowanie w ten sposób, co najmniej częściowo, planów

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Kaucyjna Hipoteka Definicja zabezpieczone hipoteką do oznaczonej sumy najwyższej. Hipoteka kaucyjna może w szczególności zabezpieczać istniejące albo mogące powstać wierzytelności z określonego relacji
 • Co to jest Mienia Przepadek Definicja przestępstwa. Sąd może orzec, a w wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek elementów, które służyły albo były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Jeśli orzeczenie
 • Co to jest Wadium Definicja przystępujący do aukcji lub przetargu powinien, pod rygorem niedopuszczenia do nich, wpłacić organizatorowi określoną sumę lub ustanowić odpowiednie zabezpieczenie jej zapłaty
 • Co to jest Finansowe Instrumenty Definicja jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron pod warunkiem, iż z kontraktu zawartego pomiędzy dwiema albo więcej stronami