pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Keogh plan dla osób pracujących na własny rachunek. Aż 20 procent swoich dochodów netto z pracy na własny rachunek dochodów (do 46000 dolarów w 2008 r. i 49.000 dolarów w 2009) może być
 • Co znaczy Imputed interest jeśli poniżej rynkowej stopy procentowej kredytu. Termin ten jest również stosowany w odniesieniu do przychodów odsetkowych musisz sprawozdanie podatnika zerokuponowe obligacje
 • Co znaczy Listed property aktywów podlegających amortyzacji, że Kongres umieścił na specjalnej liście specjalnych kontroli przez IRS. Zasadniczo, w tym rzeczy Kongresu obaw można używać do celów osobistych
 • Co znaczy Automobile, donating to charity pojazdu. W większości przypadków, swoje odliczenia jest ograniczone do kwoty, którą otrzyma miłości do samochodu, gdy sprzedaje go. W miłości powinien dać ci te informacje w ciągu

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Filtr szkieletowy; szkielet filtrowy Pojęcie prętowy z sporymi otworami, pracujący samodzielnie w spękanych skałach litych albo luźnych gruboziarnistych, a zazwyczaj stanowiący szkielet, na który nakłada się siatkę pokładową
 • Co znaczy absorpcja Pojęcie mechanizm wchłaniania gazów poprzez wody podziemne. W czasie a. następuje równomierne rozpuszczanie się gazu w wodzie. Zachodzić także mogą reakcje chemiczne (na przykład przy a
 • Co znaczy Analiza fizykochemiczna wody Pojęcie badania) składu chemicznego substancji występujących w wodzie i cech fizycznych i chemicznych wody. W standardowych a.f. wód podziemnych znaczy się stężenia wybranych gazów, →
 • Co znaczy Daviesa równanie Pojęcie Daviesa równanie Modyfikacja równania Debye'a-Huckela służąca do obliczania → współczynnika aktywności γ jonów pierwiastków śladowych w roztworach o sile jonowej I < 0,5

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wędrówki ludów Definicja wieku n.e., kiedy to szereg plemion germańskich (na przykład Goci, Gepidzi) wyruszyło z Półwyspu Skandynawskiego na południe. Wskutek trwających blisko 400 lat wędrówek plemiona
 • Co znaczy Stosunki polsko-radzieckie podczas II wojny światowej Definicja Władysława Sikorskiego w pierwszym okresie swego istnienia w ten sam sposób ukształtował swój relacja do Niemiec i do ZSRR. Oba państwa uznane zostały za agresorów i okupantów
 • Co znaczy Religia w starożytnym Rzymie Definicja cechowała się praktycznością. Rzymianie wierzyli, że każda najmniejsza czynność ma swego boskiego opiekuna. Wszystkie owe bóstwa były bezosobowe i nie miały określonej płci
 • Co znaczy Walka o seniorat Definicja okazały się nadzwyczajnie trudne do utrzymania. Już ok. 1141 roku między seniorem dynastii Władysławem II a jego młodszymi braćmi doszło do konfliktu, który w latach kolejnych

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Miejsce zamieszkania dziecka Definicja rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska albo któremu zostało powierzone wykonywanie władzy
 • Co to jest Błąd Definicja uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeśli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko
 • Co to jest Ulica Definicja wedle przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie ciągu może być zlokalizowane torowisko tramwajowe. Art. 4 punkt 1 ustawy o drogach publicznych
 • Co to jest Zajęcie zabezpieczające Definicja organu egzekucyjnego, wskutek której organ egzekucyjny nabywa prawo rozporządzania składnikiem majątkowym zobowiązanego w dziedzinie niezbędnym do zabezpieczenia wykonania poprzez