pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Jury duty pay repaid to employer wynagrodzenie kontynuowania podczas zrobić swój obywatelski obowiązek, są odliczane. Pozwoli to zrównoważyć jury prowizji musisz zgłosić jeśli pieniądze tylko przechodzi przez
 • Co znaczy Constructive receipt możesz mieć go otrzymał, nawet jeśli w rzeczywistości nie ma go. A wypłata można podnieść w grudniu jest uważana konstruktywnie otrzymanych i opodatkowane w tym roku, nawet jeśli
 • Co znaczy Stepped-up basis odniesieniu do jej wartości w dniu śmierci właściciela, lub nieco później, jeśli wybrana przez egzekutora podatnika majątku. Innymi słowy, podatek od wszelkich uznanie w trakcie
 • Co znaczy Highly-paid individuals planu emerytalnego składek przez wysoko opłacanych osób, określonych jako ktoś ponad 105.000 dolarów w 2008 r. (110.000 dolarów w 2009) lub która jest o 5% właścicielem spółki

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Woda przemysłowa Pojęcie przemysłowych albo nadająca się do zastosowania przemysłowego. Definicja używane przy ogólnych ocenach jakości wód podziemnych. → Ściek.[AM
 • Co znaczy Wskaźnik pojemności źródła P Pojęcie wydajności źródła do objętości wody w jego macierzystym → wodonoścu. Oblicza się go ze wzoru: wskaznik.pojemnosci.zrodla] gdzie: Qr – roczna wydajność źródła [L3], V – objętość
 • Co znaczy Woda zwązana Pojęcie międzycząsteczkowymi (molekularnymi), nie odsącza się pod wpływem siły ciężkości. Woda higroskopijna, a więc adsorpcyjna, i adhezyjna, a więc błonkowata. Woda kapilarna, a więc
 • Co znaczy testowe\. parametryczne, p\. próbne, p\. pomiarowe, p\. Pompowanie badawcze; p Pojęcie parametryczne, p. testowe Pompowanie studni albo ujęcia składającego się z zespołu studzien z obserwacjami kosztów w studniach i stanów w piezometrach i innych otworach

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Konstytucje Polski międzywojennej Definicja 1918 roku kraj polskie, było uchwalenie konstytucji. Z jednej strony ten główny akt prawny musiał zostać opracowany jak najszybciej, lecz równie ważne było, by konstytucja
 • Co znaczy Marcin Luter i reformacja w Niemczech Definicja XVI wieku (zeświecczenie duchownych, rozbudowany mechanizm opłat na rzecz Kościoła – annaty, świętopietrze, dyspensy, zaniedbanie obowiązków duszpasterskich) pobudził dążenia do
 • Co znaczy Frankowie Definicja się w północnej Galii. Zjednoczenia plemion frankijskich dokonał na przełomie V i VI wieku Chlodwig. Dla umocnienia swego państwa w 496 roku przyjął on chrześcijaństwo. Po śmierci
 • Co znaczy Wojna polsko-radziecka 1920 roku Definicja przesądzało o wybuchu wojny polsko-radzieckiej, której kwotą było powołanie niepodległego państwa ukraińskiego i zrealizowanie w ten sposób, co najmniej częściowo, planów

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Zgłoszenie opłaty (EETS) Definicja koszty, które zatwierdza poruszanie się pojazdem na obszarze poboru opłat, w formie uzgodnionej poprzez dostawcę usługi koszty elektronicznej i podmiot pobierający koszty; DECYZJA
 • Co to jest Zaległość podatkowa Definicja płatności. Za zaległość podatkową uważane jest również niezapłaconą w terminie płatności zaliczkę na podatek, w tym także zaliczkę, o której mowa w art. 23a, albo ratę podatku
 • Co to jest Dłużnik solidarny Definicja albo prawna, a również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej odpowiedzialna za wywiązanie się ze zobowiązań wobec wierzyciela na tych samych zasadach co
 • Co to jest Krewni w linii bocznej Definicja krewnymi w linii prostej (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie i tak dalej). Najbliższe pokrewieństwo w linii bocznej to pokrewieństwo II stopnia a więc rodzeństwo. Wuj i