pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Gain Year Five Specjalne przerwie zysków z aktywów znajdujących się w posiadaniu ponad pięć lat został zniesiony
 • Co znaczy Coverdell education savings account nic wspólnego z emeryturę. A Coverdell ESA pozwala umieścić do 2000 dolarów w roku w specjalnym koncie, które będą wykorzystywane do płacenia ucznia szkoły rachunki. Nie ma na
 • Co znaczy Carryovers Charitable charytatywne w jeden rok nie może przekraczać 50% swojego dochodu brutto dostosowane do tego roku (30% w przypadku darowizn appreciated aktywów i składki na prywatne fundacje
 • Co znaczy Blind Osoba jest uznawana prawnie niewidomych do celów kwalifikujących się do większego standardowego odliczenia, jeżeli

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Dyskretyzacja obszaru filtracji; (przestrzeni Pojęcie obszaru filtracji na → bloki obliczeniowe przypisane węzłom siatki dyskretyzacyjnej sposobem symetralnych (→ sposób różnicowa) albo na przedmioty obszaru (najczęściej trójkątne
 • Co znaczy Wody Mętność Pojęcie określająca umiejętność do pochłaniania i rozpraszania promieni świetlnych. Spowodowana jest najczęściej poprzez cząsteczki koloidalne albo zawiesiny (cząsteczki ilaste
 • Co znaczy Koloidalna Zawiesina Pojęcie sanitarnej, w szczególności przy → uzdatnianiu wody. Z.k. znaczy układ dyspersyjny, gdzie fazę rozpuszczoną stanowią cząstki koloidalne; wyraża się poprzez liczba substancji
 • Co znaczy Hydrogeochemiczna Bariera Pojęcie hydrogeochemicznych wyraźnie ograniczająca możliwości migracji wodnej wielu substancji Zazwyczaj w strefie b.h. następuje → wytrącanie różnego rodzaju minerałów. Wyróżnia się

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wojna obronna Polski jesienią 1939 roku Definicja o godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” zaczął ostrzał Westerplatte. Jednocześnie wojsko niemieckie (gen. von Reichenaua, von Blaskowitza, Spis) zaatakowało granice Polski
 • Co znaczy Skutki wielkich odkryć geograficznych w XV wieku Definicja nimi ekspansja Europejczyków na tereny Ameryki, Afryki i Azji wywołały różnorakie konsekwencje o charakterze politycznym, społecznym, kulturalnym i gospodarczym. konsekwencje
 • Co znaczy Konflikt papiestwa z cesarstwem w średniowieczu Definicja konfliktu z papiestwem, który nazywany jest regularnie „sporem o inwestyturę”, a toczył się w XI i XII wieku. Wskutek zeświecczenia Kościoła, co było między innymi skutkiem prawa
 • Co znaczy Niemiec Zjednoczenie Definicja XIX wieku również w krajach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tak zwany Związek Niemiecki, konfederację niezależnych krajów. Walka o prymat w tym związku toczyła się pomiędzy

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Uprzywilejowane Akcje Definicja akcjonariuszowi osobiste uprawnienia. W szczególności mogą one dotyczyć prawa powoływania albo odwoływania członków zarządu, porady nadzorczej albo prawa do otrzymywania
 • Co to jest Zażalenie wierzyciela w egzekucji administracyjnej Definicja rzecz albo prawo majątkowe, których wyłączenia spod egzekucji żądano, zostały także objęte środkiem egzekucyjnym wskazanym poprzez wierzyciela, organ egzekucyjny doręcza mu
 • Co to jest Podatek Definicja bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, wynikające z ustawy podatkowej. art. 6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Co to jest Inwestycja Definicja wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) albo innych pożytków, w tym również z transakcji