pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Contributions out of pocket prowadzenia swojego samochodu (na ogół 14 centów na mile, ale 41 centa za mile charytatywne dla jazdy w związku z 2008's Midwestern pogoda katastrofy) do kosztów znaczków dla
 • Co znaczy Taxes property Zobacz nieruchomości podatki
 • Co znaczy Status filing stawek podatkowych, które mają zastosowanie do dochodów. Dla celów podatkowych, jest uważane za jedno, wspólnie zgłoszenia żonaty, zamężna zgłoszenia oddzielnie, kierownik
 • Co znaczy Participation active spełniać, aby kwalifikować się do odliczenia podatku naliczonego do 25.000 dolarów strat z wynajmu nieruchomości. Brak przebieg tego testu może sprawić, że takie straty

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Równanie pencka oppokowa bilansowe równanie Pojęcie bilansu wodnego zlewni albo jej części w formie ogólnej: P = H + S + ΔR P – opad [L], H – odpływ [L], S – utraty [L], ΔR – różnica retencji najpierw i na końcu okresu bilansowego
 • Co znaczy Naft otworach głębokich w hydrogeologicznych parametrów pomiary Pojęcie naft.) W razie przypływu wód do otworów poszukiwawczych albo rozpoznających złoże bituminów wykonuje się pomiary parametrów hydrogeologicznych zbiornika (→ zbiornik wód
 • Co znaczy Sprężysta pojemność Pojęcie wskazująca na to, jaką objętość wody wolnej może oddać albo pomieścić wydzielony fragment skały w związku ze sprężystym odkształceniem szkieletu mineralnego, zmianą objętości
 • Co znaczy T tryt Pojęcie liczbie masowej A = 3. Powstaje w górnych warstwach atmosfery wskutek oddziaływania neutronów (uwalnianych pod wpływem promieniowania kosmicznego) na azot wg reakcji: 14N +1n

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Sądowy termin Definicja termin sądowy) zaczyna się od ogłoszenia w tym przedmiocie postanowienia albo zarządzenia, a gdy kodeks przewiduje doręczenie z urzędu - od jego doręczenia. art. 164 k.p.c
 • Co to jest Obrotowy rok Definicja trwający 12 następnych pełnych miesięcy kalendarzowych, służący również do celów podatkowych. Rok obrotowy albo jego zmiany ustala statut albo umowa, na podstawie której utworzono
 • Co to jest Jednorodzinny mieszkalny budynek Definicja szeregowej albo grupowej, wykorzystywany zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, gdzie dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch
 • Co to jest Zstępny Definicja to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wskazuje, iż krewnymi w