pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Interest Investment inwestycyjnych, takich jak kupować akcje na margines. Można odliczyć odsetki od tej części A jeśli wyszczególniać, do wysokości dochodów z inwestycji (nie wliczając zysków
 • Co znaczy Blind Osoba jest uznawana prawnie niewidomych do celów kwalifikujących się do większego standardowego odliczenia, jeżeli
 • Co znaczy Penalty Underpayment spowodowane jest jako dochód uzyskany, a nie tylko na 15 kwietnia roku następnego. Zasadniczo, to działa jak odsetki od kredytu, z karą stosowaną stawkę do kwoty szacowanej
 • Co znaczy Basis Zobacz Adjusted podstawie

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Lokalny zbiornik wód podziemnych LZWP Pojęcie podziemnych o dobrej jakości i znaczeniu użytkowym (zasobowym), pozwalający na zaspokojenie lokalnych potrzeb wodnych. Parametry zasobnościowe LZWP mieszczą się pomiędzy cechami →
 • Co znaczy Metoda Jacobiego Pojęcie równań liniowych opisujących filtrację w zdyskretyzowanym obszarze (→ dyskretyzacja), polegająca na obliczaniu nowych wartości funkcji w węźle na podstawie wartości z poprzedniego
 • Co znaczy Fizyczny Model Pojęcie przepływu wód podziemnych w systemie, gwarantujący zgodność działania z systemem rzeczywistym poprzez fakt, iż badaniu poddany jest ten sam mechanizm co w naturze (na przykład
 • Co znaczy Substancja powierzchniowo czynna anionowa Pojęcie powierzchniowo czynna, która ulegając jonizacji w roztworze wodnym tworzy ujemnie naładowane jony organiczne powodujące aktywność powierzchniową. →Substancja powierzchniowo czynna

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Indie Starożytne Definicja przed naszą erą Do dnia dzisiejszego znamy dwa miasta tej kultury: Harappa i Mohendżo-Daro. Były to na owe czasy potężne metropolie zbudowane z wypalonej cegły,posiadające
 • Co znaczy Straty terytorialne Polski w okresie rozbicia dzielnicowego Definicja odpadnięcia od państwa polskiego PomorzeZachodnie koniec XII wieku Pomorze Zachodnie zostało podporządkowane kolejno: państwu niemieckiemu, Danii i Brandenburgii Ziemia chełmińska
 • Co znaczy Reforma walutowa Władysława Grabskiego Definicja powstała tak zwany koalicja Chjeno-Piasta i utworzono rząd z Wincentym Witosem na czele. Jego funkcjonowanie zbiegło się z wystąpieniem zjawiska hiperinflacji (gwałtownego spadku
 • Co znaczy Egipcjan Starożytnych Wierzenia Definicja czcić swe bóstwa pod postacią zwierząt, a następnie ludzi mających głowy zwierząt. Przed powstaniem jednego zjednoczonego państwa egipskiego każdy lokalny ośrodek władzy posiadał

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Zstępny Definicja to pochodzą jedna od drugiej. Ustawodawca nie wprowadził definicji definicje zstępnych, jednakże art. 617 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), wskazuje, iż krewnymi w
 • Co to jest Osobiste Dobra Definicja cześć, swoboda sumienia, nazwisko albo pseud., wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska
 • Co to jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Definicja więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym. Spółka z o.o. nie może być zawiązana wyłącznie poprzez inną jednoosobową spółkę z o.o.. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do
 • Co to jest Działy specjalne produkcji rolnej Definicja szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie