pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Security Worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów
 • Co znaczy Loans Equity Home drugiego domu, takich jak hipoteka lub drugiego domu słuszności linii kredytowej, która nie jest wykorzystana na zakup, budowę lub znacznej poprawy własności. Pomimo, że odsetki
 • Co znaczy Agent Enrolled Podatek przygotowujący, którzy z racji przeniesienia twarde IRS testu lub przed IRS doświadczenia zawodowego, mogą reprezentować klientów w IRS audytów i odwołań
 • Co znaczy Depreciation Accelerated prawo pozwala amortyzuje kosztów w tempie szybszym niż byłoby to dozwolone na mocy liniową amortyzacji. Na przykład, samochody i komputery zakłada się pięcioletni życia dla celów

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Neumanna warunek brzegowy (II rodzaju Pojęcie pochodnej funkcji wzdłuż normalnej zewnętrznej do brzegu obszaru. W modelach filtracji wód podziemnych to jest zwykle zadana wartość strumienia filtracji (→ strumień wód
 • Co znaczy Pomiaru Odtwarzalność Pojęcie tej samej wielkości, w razie gdy poszczególne pomiary są realizowane wieloma sposobami, poprzez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość sporych odstępach czasu w porównaniu
 • Co znaczy Płynięcie Ruch Pojęcie innego ciała traktowanego jako układ odniesienia, a również rozchodzenie się zaburzeń pól fizycznych. Ruch charakteryzują różne wielkości fizyczne, takie jak: szybkość
 • Co znaczy Dyskretyzacji Błąd Pojęcie zastąpienia równania różniczkowego układem równań różnicowych przypisanych do → węzła siatki sposobem symetralnych, → dyskretyzacji czasu i/albo przestrzeni. Błąd jest tym większy

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Warszawskie Księstwo Definicja przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu 14 X 1806 roku
 • Co znaczy Italskie Plemiona Definicja indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to: Italikowie, Umbrowie
 • Co znaczy Hellenizm Definicja śmierci rozpadło się i zostało podzielone między wodzów jego armii. Wskutek długookresowych wojen powstały trzy kluczowe monarchie hellenistyczne (IV/III wiek przed naszą erą
 • Co znaczy Trzynastoletnia Wojna Definicja postanowień pierwszego pokoju toruńskiego i zawartych potem traktatów. Równocześnie pogarszająca się przypadek gospodarcza państwa zakonnego (wysokie podatki i cła) powodowały

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych Definicja niepełnosprawnych w zatrudnieniu ogółem, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Art. 2 punkt 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i socjalnej i zatrudnianiu osób
 • Co to jest Administracyjnego Postępowania Strona Definicja dotyczy postępowanie lub kto żąda czynności organu z racji na swój biznes prawny albo wymóg - art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego
 • Co to jest Zapasowy Kapitał Definicja finansowej. Należy w spółce akcyjnej stworzyć pieniądze zapasowy, do którego przelewa się przynajmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki pieniądze ten nie osiągnie
 • Co to jest Obrotowe Aktywa Definicja rzeczowych, są przeznaczone do zbycia albo zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego albo w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeśli trwa