pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Depreciation nieruchomego jak nosi obecnie. Prawo podatkowe życia przypisuje się do różnych rodzajów nieruchomości, a podstawy takiej nieruchomości jest potrącane w tym okresie czasu. Zobacz
 • Co znaczy Depreciation of recapture podstawie odmawia. Do tego stopnia, że zysk po sprzedaży ma obniżoną podstawę (zamiast aprecjacji), prawo recaptures część amortyzacji podatkowej break poprzez opodatkowanie, że
 • Co znaczy Ira account retirement individual przedniej części jest to odniesienie do tradycyjnego IRA, podatek-Faworyzowane konta w celu zachęcania do oszczędzania na emeryturę. Jeżeli twoje dochody są poniżej pewnego
 • Co znaczy Sale short spadnie. Jeśli tak, to inwestor zysków spłatę pożyczki z akcji nabytych w niższej cenie. Jeżeli wzrost cen akcji, inwestor straci i na spłatę pożyczki z akcji, które kosztują

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Wody ilościowa analiza Pojęcie oznaczenie stężeń poszczególnych składników występujących w wodzie (makro-, mikro- składników albo gazów i substancji organicznych). → Badanie wody, → Badanie chemiczna wody.[AM
 • Co znaczy Budowlanych obiektów odwadnianie Pojęcie celu ochrony obiektów budowlanych w czasie okresowego albo trwałego podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych (ryc. 69). → Spiętrzenie wód podziemnych.[AK] Ryc. 69. Odwadnianie
 • Co znaczy Hydrogeologiczna niecka Pojęcie nieckowatym ułożeniu nieprzepuszczalnego podłoża wypełniona utworami wodonośnymi.[SK] 2. Struktura hydrogeologiczna, będąca w okolicy → masywu hydrogeologicznego fundamentem
 • Co znaczy Podziemnych wód monitoring podziemnych wód kontrolno pomiarowa sieć Pojęcie podziemnych Sieć otworów hydrogeologicznych, gdzie są dokonywane systematyczne pomiary zmian położenia zwierciadła wód podziemnych i badania jakości. Może mieć charakter stały

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Umowna kara Definicja niewykonania albo nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi poprzez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Małżeństwa zawarcie Definicja równocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenia, iż wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje również zawarte, gdy mężczyzna i
 • Co to jest Pożyczki umowa Definicja przenieść na własność biorącego określoną liczba pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą liczba pieniędzy lub tę samą
 • Co to jest Mechaniczny pojazd Definicja określone w regulaminach ustawy - Prawo o ruchu drogowym, pojazd wolnobieżny w rozumieniu regulaminów ustawy - Prawo o ruchu drogowym, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych