pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Blind Osoba jest uznawana prawnie niewidomych do celów kwalifikujących się do większego standardowego odliczenia, jeżeli
 • Co znaczy Elderly or disabled credit wieku 65 lub starszych na koniec 2008 r., lub tych, którzy są na emeryturze na stałe i całkowitego inwalidztwa. Stosunkowo niewielu podatników kwalifikują się do kredytu
 • Co znaczy Casualty loss Po obniżona o 100 dolarów, takie straty są osobowych odliczeniu w zakresie, w jakim przekracza 10 procent swojego dochodu brutto dostosowane. (Ograniczenia te nie mają
 • Co znaczy Medicare tax pracowników i 2,9 procent dla osób pracujących na własny rachunek-podatników, że płaci za Medicare. Chociaż część podatku, którą płaci za świadczenia emerytalne zatrzymuje się na

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Cyjanki CN-] Pojęcie tworzące związki kompleksowe z różnymi metalami: bardzo stabilne z żelazem i kobaltem, mniej stabilne z kadmem, cynkiem, miedzią i niklem. Z reguły powiązane z zanieczyszczeniem
 • Co znaczy Wody silnie zasadowe Pojęcie o pH > 9, zawierające w przewadze jony Na+, i , powiązane regularnie z zasolonymi jeziorami śródlądowymi obszarów pustynnych i półpustynnych.[JD
 • Co znaczy Subregion hydrogeologiczny Pojęcie niższego rzędu od regionu w podziale regionalnym Polski Paczyńskiego (1995). → Regionalizacja hydrogeologiczna (ryc. 86), → Subzbiornik wód podziemnych, → Obszar hydrogeologiczny
 • Co znaczy Woda przegrzana Pojęcie Woda przegrzana Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego wulkanizmu.[JD

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Dłużnik zajętej wierzytelności Definicja dłużnika zobowiązanego, jak także bank, pracodawcę, podmiot prowadzący działalność maklerską, trasata i inne podmioty realizujące, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajęcie
 • Co to jest Opłata komornicza Definicja wynoszącą 5% kwot przekazanych wierzycielowi poprzez organ egzekucyjny albo przekazanych wierzycielowi poprzez zobowiązanego wskutek wykorzystania środków egzekucyjnych; art. 1 a
 • Co to jest Obiekt liniowy Definicja wyznacznikiem jest długość, zwłaszcza droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa
 • Co to jest Natychmiastowa wykonalność decyzji Definicja natychmiastowej wykonalności, gdy to jest konieczne z racji na ochronę zdrowia albo życia ludzkiego lub dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi utratami bądź