pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Hope credit Zobacz Kolegium punktów
 • Co znaczy IRA payouts for first-time homebuyers wieku 59 ½ jest trafienie z 10% podatku kary. Ale kary nie obowiązuje na maksymalnie 10.000 dolarów wycofane kupić pierwszy dom dla siebie, dziecka lub wnuka, lub twoi rodzice lub
 • Co znaczy Reimbursement account zmniejszenia wynagrodzenia planu, który umożliwia pracownikowi aby odciągnąć niektóre z jego wynagrodzenia do specjalnego konta, które jest używane do zwrotu pracownika medycznego
 • Co znaczy Material participation zaangażowane w działalność w celu uniknięcia strat zasady biernego. Należy uznać za materiały uczestnika, musisz brać udział w "regularny, ciągły i znaczny podstawie."

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Analiza areometryczna Pojęcie granulometrycznej, oparta na prawie Stokesa. Służąca jest do oznaczania zawartości cząstek (frakcji iłowej i pyłowej) o średnicy ziarn mniejszych od 0,07 mm, w celu określenia
 • Co znaczy , debit ź\. Wydajność źródła; wydatek ź Pojęcie wypływająca ze źródła, wyrażona w jednostkach objętości na jednostkę czasu. Jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących → reżim źródła. O. Meinzer na podstawie
 • Co znaczy Ściek Pojęcie zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe. Ś. bytowo
 • Co znaczy Stopień geotermiczny Pojęcie poniżej → strefy termicznie neutralnej, któremu towarzyszy jednostkowy wzrost temperatury. Jednostką miary s.g. jest liczba metrów na 1°C przyrostu temperatury. S.g. stanowi

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Kształtowanie południowej granicy Polski po I wojnie światowej Definicja wschodniej i zachodniej, również południowa granica, z Czechosłowacją, kształtowana była nie tylko poprzez dyplomatów na międzynarodowych konferencjach, lecz i drogą zbrojną. W
 • Co znaczy Frankowie Definicja się w północnej Galii. Zjednoczenia plemion frankijskich dokonał na przełomie V i VI wieku Chlodwig. Dla umocnienia swego państwa w 496 roku przyjął on chrześcijaństwo. Po śmierci
 • Co znaczy Wojna z Rosją w II połowie XVII wieku Definicja Perejasławiu uznali zwierzchnictwo cara Aleksego Michajłowicza. Przebieg działań wojennych:– 1654-1655 rok – dwie armie rosyjskie wkraczają na tereny Ukrainy i Litwy – Rosjanie
 • Co znaczy Partie polityczne Polski międzywojennej Definicja na podstawie Konstytucji marcowej, spowodował uaktywnienie się całej gamy partii politycznych reprezentujących różne ekipy socjalne i narodowe. Zastosujmy, znany jeszcze od

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Mikroprzedsiębiorca Definicja przynajmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników i osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług i
 • Co to jest Obiekt mostowy Definicja samodzielnego ciągu pieszego albo pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących albo innego rodzaju komunikacji nad przeszkodą terenową, zwłaszcza: most, wiadukt
 • Co to jest Użytkowanie wieczyste Definicja granicach administracyjnych miast i grunty Skarbu Państwa położone poza tymi granicami, ale włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji
 • Co to jest Koszty procesu w sprawie cywilnej Definicja przeciwnikowi na jego żądanie wydatki konieczne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony ( wydatki procesu). art. 98 k.p.c