pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy? Co to jest? Co oznacza? Definicje z medycyny i finansów.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Penalty underpayment spowodowane jest jako dochód uzyskany, a nie tylko na 15 kwietnia roku następnego. Zasadniczo, to działa jak odsetki od kredytu, z karą stosowaną stawkę do kwoty szacowanej
 • Co znaczy Account reimbursement zmniejszenia wynagrodzenia planu, który umożliwia pracownikowi aby odciągnąć niektóre z jego wynagrodzenia do specjalnego konta, które jest używane do zwrotu pracownika medycznego
 • Co znaczy Fellowships Zobacz Stypendia i staże
 • Co znaczy Damages obejmuje pieniędzy w przyszłości koszty leczenia, kwota nie jest opodatkowane. Jednak nie można odliczać tych przyszłych kosztów leczenia objętych kwotę odszkodowania przyznane

Analiza, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Burzliwy ruch turbulentny ruch Pojęcie prędkością powyżej prędkości krytycznej, dla ustalonych warunków zdefiniowanej liczbą → Reynoldsa. W r.t. utraty hydrauliczne są proporcjonalne do prędkości w drugiej potędze
 • Co znaczy Kopalne w pogrzebane szczątkowe w w reliktowe wody Pojęcie Wody uwięzione w skałach, powstałe w dawnych epokach geologicznych, kompletnie izolowane od wpływu czynników zewnętrznych. Genetycznie wyróżnia się → wody reliktowe sedymentacyjne
 • Co znaczy Denitryfikacja Pojęcie przyrodzie, opierający na przeprowadzaniu, najczęściej na drodze mikrobiologicznej, redukcji utlenionych form azotu do azotu cząsteczkowego (d. częściowa) albo do amoniaku (d
 • Co znaczy Wody zapachu próg Pojęcie Próg zapachu (wody) Najniższa intensywność zapachu wyczuwalna w wodzie węchem poprzez osobę oceniającą. Jest wielkością subiektywną albo ustalaną statystycznie.[AM

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Odszkodowawcza odpowiedzialność Definicja Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Art. 415 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Handlowy lot Definicja Lot związany z lądowaniem handlowym art. 2 pkt 9 Ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze
 • Co to jest Przelew Definicja na osobę trzecią (przelew), chyba iż sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu lub właściwości zobowiązania. Wspólnie z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelakie
 • Co to jest Konieczna obrona Definicja bezpośredni, bezprawny zamach na żadne dobro chronione prawem. W przypadku przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób