pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy? Co to jest? Co oznacza? Definicje z medycyny i finansów.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Fellowships and scholarships czesnego, opłat, książek i materiałów eksploatacyjnych są generalnie wolne od podatku. Ale kwoty za pokój i wyżywienie podlegają opodatkowaniu
 • Co znaczy Withheld tax security social excess tym samym czasie lub kolejno-zbyt wiele o zabezpieczeniu społecznym może zostać wstrzymana z wynagrodzenia. Każdy pracodawca jest zobowiązany do wstrzymania pełną 7,65 procent
 • Co znaczy Items preference podatkowych, ale nie pod Alternative Minimum Tax, w tym odliczenia państwowych i lokalnych, podatków i odsetek od pożyczek kapitałowych domu. Jedna, że jest coraz bardziej istotne
 • Co znaczy Alimony Qualifying płatności ex-małżonka, które mogą być odliczone jako korekty dochodów czy wyszczególniać. Odbiorca musi zawierać płatności w jego dochodu podlegającego opodatkowaniu

Analiza, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Gmwl opadowych wód linia globalna Pojęcie zawartości → deuteru od zawartości tlenu-18 w wodach opadowych kuli ziemskiej. H. Craig (1961) odkrył, iż zależność ta ma charakter liniowy (z wyjątkiem niektórych obszarów
 • Co znaczy Wody niewęglanowa twardość Pojęcie jako część → twardości ogólnej, spowodowana obecnością rozpuszczonych siarczanów, chlorków i krzemianów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu, strontu, baru i cynku. T.n. nie
 • Co znaczy Podziemnych wód sprężyste zasoby Pojęcie się w wyniku wywołanego pomniejszenia ciśnienia piezometrycznego, objętościowego pomniejszenia porów. Rozmiar z.s.w.p. zależy między innymi od współczynnika pojemności sprężystej
 • Co znaczy Wody całkowita twardość wody ogólna twardość Pojęcie chemiczna wody rozumiana jako suma → twardości węglanowej i → twardości niewęglanowej wody. → Twardość wody, →Stopień twardości (wody).[AM

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Polskich ziemiach na krzyżackiego zakonu państwa początki Definicja Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego– powstał w 1190 roku w Palestynie jako jeden z zakonów rycerskich, których zadaniem była między innymi opieka nad pielgrzymami
 • Co znaczy Warszawskie księstwo Definicja przeciw Napoleonowi Bonapartemu. Nie była ona dla nich udana. Wojska pruskie zostały pokonane w bitwach pod Jeną i Auerstadt (toczyły się one jednocześnie w dniu 14 X 1806 roku
 • Co znaczy 1945 2006 kalendarium Definicja konferencji w San Francisco– 25 VIII – proklamowanie Demokratycznej Republiki Wietnamu– 14 XI – start procesu zbrodniarzy hitlerowskich w Norymberdze 1946– 5 III – Winston
 • Co znaczy Atenach w demokracja Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Cywilnej sprawie w procesowego pisma wymogi Definicja do którego jest skierowane, imię i nazwisko albo nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; 2) oznaczenie rodzaju pisma; 3) osnowę wniosku albo oświadczenia i
 • Co to jest Dzierżawa Definicja oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków poprzez czas oznaczony albo nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Czynsz
 • Co to jest Akcji umarzanie Definicja umorzenie. Akcje mogą być umorzone w razie, gdy statut tak stanowi. Akcja może być umorzona lub za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia poprzez spółkę (umorzenie dobrowolne
 • Co to jest Mieszkaniowy zasób publiczny Definicja mieszkaniowego zasobu gminy lub lokale stanowiące własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa albo państwowych