pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Interest Education korekta przychodów, aby otrzymywać świadczenie nawet jeśli roszczenie standardowego odliczenia niż wyszczególniać odliczenia na zwrot. Aby zakwalifikować się do spisywania, dług
 • Co znaczy Rollover konta emerytalnego do drugiego lub z firmą planu do IRA. Jeśli zawładnąć funduszy, pieniądze muszą być złożone w nowym IRA w ciągu 60 dni. Strzeż się, że kiedy rollover metoda
 • Co znaczy Credit Adoption płacą kwalifikujących się do przyjęcia dziecka. W 2008 r., kredytu może być równie wysoki jak 11.650 dolarów. (W 2009 r., cap wzrośnie do 12.150 dolarów). Uprawniona dziecko jest
 • Co znaczy Carryovers Charitable charytatywne w jeden rok nie może przekraczać 50% swojego dochodu brutto dostosowane do tego roku (30% w przypadku darowizn appreciated aktywów i składki na prywatne fundacje

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Hydrogeochemiczna Facja Pojęcie hydrogeochemicznych różniący się szeregiem zdefiniowanych cech hydrochemicznych od warunków panujących w otoczeniu albo w innych częściach zbiornika wód podziemnych. Termin
 • Co znaczy Współczynnik nierównomierności uziarnienia U Pojęcie nierównomierności uziarnienia, współczynnik różnoziarnistości, współczynnik jednorodności uziarnienia, współczynnik równoziarnistości, parametr równomierności uziarnienia
 • Co znaczy Utleniacz Pojęcie uczestnicząca w procesach utleniająco-redukcyjnych, powodująca → utlenianie innej substancji, nie mniej jednak sama ulega redukcji. W wodach podziemnych utleniaczami (substancjami
 • Co znaczy Przewodność T; przewodność warstwy, współczynnik przewodności Pojęcie przewodności Miara przepuszczalności (przewodnictwa) wyrażająca jednostkowe natężenie (koszt) strumienia wody na jednostkę szerokości, przy jednostkowym spadku hydraulicznym

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Wikingowie Definicja Waregami) wywodzili się z południowej Skandynawii i Półwyspu Jutlandzkiego. W VIII i IX wieku w konsekwencji walk wewnętrznych i przeludnienia tych terenów rozpoczęli oni wyprawy
 • Co znaczy Państwo polskie za Bolesława Chrobrego Definicja centralizacji państwa polskiego, jego rozwoju gospodarczego i demograficznego i aktywnej polityki zagranicznej. Najwyższą władzę w kraju sprawował władca, który posiadał
 • Co znaczy Rewolucja 1905-1907 w Rosji Definicja zakresie rozwoju gospodarczego od innych państw europejskich. Wprawdzie na przełomie wieków i do tego państwa dotarły zjawiska powiązane z rewolucją przemysłową (zaczęto budować
 • Co znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka Definicja łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Interwencja główna w sprawie cywilnej Definicja kwestia toczy się m.in. osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz albo prawo przeciwko obu stronom przed sąd, gdzie toczy się
 • Co to jest Egzekucyjnego Postępowania Wstrzymanie Definicja poprzez to wstrzymanie wykonania zastosowanych środków egzekucyjnych, które nie skutkuje uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych, i niepodejmowanie nowych środków
 • Co to jest Budynek Definicja wydzielony z przestrzeni dzięki przegród budowlanych i posiada fundamenty i dach art. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
 • Co to jest Karta Zielona Definicja cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiony w imieniu biura narodowego Art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym