pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Profit Sale Home podatników złożenia wspólnie) jest zwolnione z podatku, jeśli właścicielem i mieszkał w domu w dwóch z pięciu lat prowadzących do sprzedaży. Ta przerwa może być stosowany razy
 • Co znaczy Deductions przed figuracja podatkowego rachunku. Wszyscy podatnicy mogą ubiegać się znormalizowane potrącenie kwoty - 10,900 dolarów w roku 2008 wspólne deklaracje, na przykład, że połowa
 • Co znaczy Income Unearned Przychody z inwestycji, takie jak odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe. Zobacz dochodu
 • Co znaczy Security Worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Trójkątny wykres; Fereta trójkąt Pojęcie odwzorowywania wielkości trójskładnikowych. W hydrogeologii najczęściej używana przy przedstawianiu licznych analiz → chemizmu wód w trójkącie Fereta. Jednym punktem w układzie
 • Co znaczy E Porowatości Wskaźnik Pojęcie wyrażone stosunkiem objętości przestrzeni porowej do objętości szkieletu skalnego. Ustala się go ze wzoru: gdzie: Vp – objętość przestrzeni porowej [L3], Vs – objętość szkieletu
 • Co znaczy Krzywa konsumpcyjna; krzywa przepływu Pojęcie zależność pomiędzy stanami wody odczytanymi na wodowskazie a natężeniem przepływu rzeki w przekroju wodowskazowym (ryc. 44, 45).[SK, AK] ] Ryc. 44. Zależność pomiędzy stanem wody
 • Co znaczy Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja Pojęcie Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód podziemnych i

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Mity i fakty o powstaniu Rzymu Definicja uciekiniera z Troi – Eneasza. Założycielem Rzymu miał być Romulus, potomek Marsa, pierwszy władca Rzymu panujący w latach 753-715 przed naszą erą Jak głosi legenda, Romulus wraz
 • Co znaczy Wielki Sejm Definicja zwołany za pozwoleniem Rosji w celu przeprowadzenia ograniczonych reform Rzeczpospolitej. Na forum Sejmu ukształtowały się trzy stronnictwa polityczne: patriotyczne (Adam
 • Co znaczy Unia lubelska i powstanie Rzeczpospolitej Obojga Narodów Definicja personalny. Przeciwnikami zacieśnienia związku unijnego byli sami Jagiellonowie. Jednak wobec perspektywy wygaśnięcia dynastii Zygmunt August postanowił połączyć w sposób trwalszy
 • Co znaczy Kryzys państwa polskiego za Mieszka II Definicja głęboki kryzys, którego powodami były raczej niezadowolenie różnych grup społeczeństwa wywołane wzrostem ciężarów feudalnych i zagrożenie zewnętrzne ze strony sąsiadów Polski. W

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.