pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Employees Household usługodawcy, na przykład, czy gosposia lub ogrodnik-jako pracownika (a nie jako niezależny wykonawca lub pracownik firmy usługowej), może być odpowiedzialny za Zabezpieczenia
 • Co znaczy Income Earned Odszkodowania, takie jak wynagrodzenia, prowizje i wskazówki, otrzymasz za usługi osobiste. To jest odróżnić od "Rezerwa", takie jak odsetki, dywidendy i zyski kapitałowe
 • Co znaczy Plan K 401 poprzez które pracownicy divert część ich wynagrodzenia od podatku odroczonego rachunek inwestycyjny. Wynagrodzenie umieścić w planie nie jest opodatkowany, dopóki nie zostanie
 • Co znaczy Tax Kiddie niezrealizowane dochody dzieci, które są w wieku 19 na koniec roku i zależne od studentów w ramach 24 wieku. W kiddie podatkowe stosuje się do dziecka niezrealizowane dochody

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy D Deuter Pojęcie Deuter D Stabilny izotop wodoru o liczbie masowej A = 2; stanowi średnio 0,0156% składu izotopowego wodoru, tymczasem 1H stanowi 99,9844%.[JD
 • Co znaczy Lizymetr Pojęcie ewapotranspiracji w naturalnych warunkach (polowych). Skrzynia umieszczona w ziemi, wypełniona gruntem o nienaruszonej strukturze i glebą wspólnie z naturalną roślinnością. W dnie
 • Co znaczy Przejawy wód podziemnych (w kopalni Pojęcie p.w.p. wyróżnia się i oznacza na mapach i planach kopalnianych:zawilgocenia, a więc mokre partie, wykroplenia i wycieki kroplowe, wypływy, a więc wycieki i wylewy. Wycieki dzieli
 • Co znaczy Odciek Pojęcie do podłoża z ognisk zanieczyszczeń typu składowisk komunalnych, przemysłowych i tym podobne W razie odpadów stałych odcieki powstają raczej wskutek ługowania substancji

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Niemiec Zjednoczenie Definicja XIX wieku również w krajach niemieckich. Tworzyły one od 1815 roku tak zwany Związek Niemiecki, konfederację niezależnych krajów. Walka o prymat w tym związku toczyła się pomiędzy
 • Co znaczy Międzywojennej Polski Konstytucje Definicja 1918 roku kraj polskie, było uchwalenie konstytucji. Z jednej strony ten główny akt prawny musiał zostać opracowany jak najszybciej, lecz równie ważne było, by konstytucja
 • Co znaczy Emigracja Wielka Definicja upadku stworzenia listopadowego, doprowadziły do emigracji ok. 11 tys. uczestników tego zrywu narodowego. Wyjeżdżano najczęściej do Francji, Anglii, Belgii, państw niemieckich
 • Co znaczy Konfederacja barska i I rozbiór Polski Definicja wewnętrzne kwestie Rzeczpospolitej, wykorzystując ku temu problem różnowierców w kraju polsko-litewskim. Państwa te zażądały równouprawnienia różnowierców. Pod zwierzchnictwem

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przestępstwa Popełnienia Pomocnictwo Definicja dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając porady albo informacji; odpowiada za
 • Co to jest Interoperacyjności Składniki Definicja podzespół albo pełny zespół sprzętu włączonego albo przeznaczonego do włączenia w mechanizm EETS, od których bezpośrednio albo pośrednio zależy interoperacyjność usługi, w tym
 • Co to jest Posiadacz samoistny i zależny Definicja jak właściciel (posiadacz samoistny), jak i ten, kto nią naprawdę włada jak użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca albo mający inne prawo, z którym łączy się określone
 • Co to jest Gminy Zasób Mieszkaniowy Definicja lub gminnych osób prawnych albo firm handlowych utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a również lokale pozostające w posiadaniu samoistnym