pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Spousal IRA mieć dochodu. Ale małżonek pracy może przyczynić się do 5000 dolarów swoich dochodów do IRA na nonworking małżonka. Limit to 6000 dolarów, jeśli właściciel jest w wieku 50 lat, do
 • Co znaczy Credit for qualified retirement savings contributions Zobacz Retirement kredytowe
 • Co znaczy Lump-sum distribution zainteresowanie emerytury lub zysku. Aby kwalifikować się jako ryczałtowe dystrybucji oraz korzystne opodatkowanie-inne wymagania muszą być spełnione
 • Co znaczy Child support na wsparcie dziecka. Płatności nie są ani odliczeniu przez osobę, która je płaci, ani uznane za podlegające opodatkowaniu dochodu na osobę, która otrzyma pieniądze

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Statut Bolesława Krzywoustego (geneza, postanowienia) Definicja popularnie testamentem, gdzie regulował on kwestie następstwa tronu po swej śmierci. Wedle postanowieniami statutu kraj polskie miało zostać podzielone na dzielnice, gdzie panować
 • Co znaczy Zjednoczenie ziem polskich prez Władysława Łokietka Definicja łęczyckim. Od 1288 roku zaczął walkę o rządy w Małopolsce i Wielkopolsce, jednak z obu tych dzielnic został usunięty, a w 1300 roku musiał opuścić państwo. Powróciwszy, wpierany
 • Co znaczy Plemiona italskie Definicja indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to: Italikowie, Umbrowie
 • Co znaczy Rządy Władysława Hermana Definicja wewnętrznego osłabienia państwa polskiego (przyrost tendencji decentralistycznych, umocnienie się pozycji możnych kosztem władzy książęcej) i zaniku aktywności na arenie

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przewóz kabotażowy Definicja za granicą albo poprzez przedsiębiorcę zagranicznego pomiędzy miejscami położonymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej art. 4 pkt 12 Ustawy z dnia 6 września 2001r. o
 • Co to jest Należyta staranność Definicja Dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w relacjach danego rodzaju (należyta staranność). Art. 355 § 1 kodeksu cywilnego
 • Co to jest Leasing Definicja przekazuje Leasingobiorcy (korzystającemu) prawo do używania dobra w uzgodnionym okresie czasu za ustalone płatności (raty leasingowe). Lesing może być finansowy i operacjny
 • Co to jest Dożywocie Definicja nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia