pojęcie, znaczenie, interpretacja, podatek, finansowy, szablon, plik, pojęcie, definicja, zagadnienie

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Contributions noncash charytatywne mogą być odliczone, jeśli właścicielem aktywów ponad rok. Odliczanie do aktywów posiadanych jeden rok lub mniej, jest ograniczona do podatku, co jest generalnie to
 • Co znaczy Security worthless bezwartościowe w ciągu roku, można ubiegać się o utratę kapitału, jak gdyby ci sprzedał akcje za 0 dolarów na 31 grudnia tego roku stało się bezwartościowe zasobów
 • Co znaczy Account reimbursement zmniejszenia wynagrodzenia planu, który umożliwia pracownikowi aby odciągnąć niektóre z jego wynagrodzenia do specjalnego konta, które jest używane do zwrotu pracownika medycznego
 • Co znaczy Tax estimated inwestycje lub pracy na własny rachunek dochodów, może mieć do kwartalnych płatności szacowana kwota potrzebna do pokrycia oczekiwanych zobowiązań podatkowych za dany rok. Możesz

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Przegrzana woda Pojęcie Woda przegrzana Woda o temperaturze wyższej niż 100°C występująca w głębokich strefach wodonośnych, zwłaszcza w obszarach aktywnego wulkanizmu.[JD
 • Co znaczy Geotermiczny gradient Pojęcie przyrostu głębokości wewnątrz Ziemi poniżej → strefy termicznie neutralnej. Jednostką miary g.g. jest wzrost temperatury w °C na wzrost głębokości (zwykle na 100 m). → Stopień
 • Co znaczy Coli escherichia okrężnicy pałeczka Pojęcie oznaczana przy ocenie stanu higieniczno-sanitarnego wody, jest traktowana jako parametr fekalnego zanieczyszczenia wody. Żyje w jelitach ludzi i zwierząt, jest wydalana z kałem. P
 • Co znaczy Siarczkowa woda Pojęcie przynajmniej 1 mg/dm3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, występującej w formie siarkowodoru (H2S), jonu hydrosiarczkowego (HS–), wielosiarczków (H2Sx przy x = 2–6) i w jonie

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Maja 3 konstytucja Definicja Ustawa Rządowa 3 Maja, zwana Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja europejska, a druga na świecie (po amerykańskiej, uchwalonej w 1787 roku). Wprowadzała ona w
 • Co znaczy Roku 1939 jesienią polski obronna wojna Definicja o godz. 4.45 pancernik „Schleswig-Holstein” zaczął ostrzał Westerplatte. Jednocześnie wojsko niemieckie (gen. von Reichenaua, von Blaskowitza, Spis) zaatakowało granice Polski
 • Co znaczy Światowej wojny ii podczas polsko radzieckie stosunki Definicja Władysława Sikorskiego w pierwszym okresie swego istnienia w ten sam sposób ukształtował swój relacja do Niemiec i do ZSRR. Oba państwa uznane zostały za agresorów i okupantów
 • Co znaczy Arabska kultura Definicja Morza Śródziemnego i stanowi część cywilizacji śródziemnomorskiej. Ogromny wpływ na rozwój tej kultury miały wpływy cywilizacji antycznej, bizantyjskiej i irańskiej. W zakresie

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Przestępstwa sprawca młodociany Definicja Młodocianym jest sprawca, który w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończył 21 lat i w momencie orzekania w pierwszej instancji 24 lat. Art. 115 § 10 kodeksu karnego
 • Co to jest Przybicia udzielenie Definicja nadzorem dzieje się licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, który zaofiarował najwyższą cenę, po wysłuchaniu tak jego, jak i
 • Co to jest Zadatek Definicja zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, iż w przypadku niewykonania umowy poprzez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić
 • Co to jest Grupowym postępowaniu w pełnomocnika wynagrodzenie Definicja relacji do stawki zasądzonej na rzecz powoda, nie więcej niż 20% tej stawki. art. 5 Ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym