pojęcie interpretacja podatek co to jest
Portal dla przedsiębiorców. Definicje, pojęcia, terminy finansowe dla ludzi biznesu. Co to znaczy.

Definicja podatkowe, ustawy podatkowe dla przedsiębiorców

Pojęcia prawne, podatkowe. Definicje z zakresu opodatkowania. Interpretacje podatkowe, prawne zagadnienia.

 • Co znaczy Individual retirement account (IRA przedniej części jest to odniesienie do tradycyjnego IRA, podatek-Faworyzowane konta w celu zachęcania do oszczędzania na emeryturę. Jeżeli twoje dochody są poniżej pewnego
 • Co znaczy Status Filing stawek podatkowych, które mają zastosowanie do dochodów. Dla celów podatkowych, jest uważane za jedno, wspólnie zgłoszenia żonaty, zamężna zgłoszenia oddzielnie, kierownik
 • Co znaczy Depreciation nieruchomego jak nosi obecnie. Prawo podatkowe życia przypisuje się do różnych rodzajów nieruchomości, a podstawy takiej nieruchomości jest potrącane w tym okresie czasu. Zobacz
 • Co znaczy Retirement saver's credit IRA, 401 (k) lub innego planu emerytalnego. Ma ona na celu zachęcenie pracowników o niższych dochodach, aby zapisać na swoje emerytury. To jest warte 50 procent do 2.000 dolarów

Słownik analizy, badanie biznesowe rynku

Badania rynku, przygotowanie raportów i analiz dla biznesu. Pojęcie z analizy biznesowej. Projekty, prowadzenie projektów w opraciu o przeprowadzone badania analityczne rynków zagranicznych.

 • Co znaczy Środowiska Ochrona Pojęcie umożliwiające zachowanie albo przywracanie równowagi przyrodniczej; ochrona ta bazuje zwłaszcza na: a) racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska
 • Co znaczy Kolmatacja Pojęcie drobnych frakcji piaszczystych i ilastych na filtrach studziennych i w ośrodku gruntowym w strefie przyfiltrowej. Zachodzi w czasie pompowania albo przy wtłaczaniu wody do otworów
 • Co znaczy Krasowego Przewodu Dekolmatacja Pojęcie Dekolmatacja (przewodu krasowego) Usuwanie (z reguły nagłe) materiału wypełniającego na przykład przewód krasowy wskutek zmiany panującego w nim ciśnienia.[JD
 • Co znaczy Podziemnych Wód Datowanie Pojęcie termin dotyczący określania → czasu przebywania wody w systemie wodonośnym, czyli jej wieku. Rzeczywiste d.w.p. możliwe jest jedynie dzięki → trytu wchodzącego w skład cząsteczki

Wydarzenia historyczne, postacie i bohaterowie

Kim byli? Czym zasłużyli sobie bohaterowie polscy w historii narodu? Definicje i pojęcia historyczne. Najważniejsze wydarzenia historyczne.

 • Co znaczy Italskie Plemiona Definicja indoeuropejskich. Ich przodkami byli Ligurowie. W II tysiącleciu przed naszą erą w Italii osiedlili się Indoeuropejczycy. Pośród nich główne plemiona to: Italikowie, Umbrowie
 • Co znaczy Ludów Wędrówki Definicja wieku n.e., kiedy to szereg plemion germańskich (na przykład Goci, Gepidzi) wyruszyło z Półwyspu Skandynawskiego na południe. Wskutek trwających blisko 400 lat wędrówek plemiona
 • Co znaczy Rewolucja 1905 roku na ziemiach polskich Definicja docierały do ziem polskich, aktywizując działające tu partie polityczne. Brakowało jednak pośród nich jednolitego poglądu na temat strategii, jaką powinni przyjąć Polacy wobec
 • Co znaczy Atenach W Demokracja Definicja mechanizm polityczny. Nie wytworzyło się tam jedno spore kraj, ale powstało szereg krajów-miast, tak zwany polis. Największe z nich to Ateny i Sparta. W konsekwencji ewolucji

Definicje prawne, pojęcia dla prawinika

Zagadnienia i interpretacje dla prawnika zajmującego się biznesem. Prawo dla biznesu. Aspekty prawne i interpretacje prawa dla przedsiębiorców.

 • Co to jest Nieruchomości Odtworzeniowa Wartość Definicja Wartość odtworzeniowa nieruchomości jest równa kosztom jej odtworzenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. art. 151 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Co to jest Przedawnienia Biegu Przerwanie Definicja przed sądem albo innym organem powołanym do rozpoznawania spraw albo egzekwowania roszczeń danego rodzaju lub przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu
 • Co to jest Skazanego Zwolnienie Warunkowe Definicja zwolnić z odbycia reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia i
 • Co to jest Grupy Pełnomocnik Definicja jedynie adwokat albo radca prawny. W postępowaniu grupowym obowiązuje zastępstwo powoda poprzez adwokata albo radcę prawnego, chyba iż przyczyna jest adwokatem albo radcą prawnym