Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne. Wyjaśnienie Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie.

Czy przydatne?

Co to jest Badania hydrogeologiczne

Badania hydrogeologiczne
Fundamentalnym kierunkiem b.h. jest określanie ilości i jakości wód użytkowych (→ woda użytkowa), zasad ich eksploatacji i ochrony przed zanieczyszczeniami. W specjalnych sytuacjach b.h. mają za zadanie określenie i zagospodarowanie złóż wód leczniczych i termalnych. Spore znaczenie w rejonach górniczych mają badaniaprowadzące do ustalenia hydrogeologicznych warunków udostępnienia i eksploatacji złóż kopalin użytkowych, oceny zagrożeń wodnych, pełniejszego wyko­rzystania → wód kopalnianych i oceny wpływu górnictwa na środowisko wodne. W celu ustalenia ilości i jakości zasobów wód podziemnych i oceny stopnia ich zanieczyszczenia prowadzi się kompleksowe badania hydrogeologiczne, polowe i laboratoryjne, wykonuje się dokumentacje i opracowuje monografie hydrogeologiczne, zestawia mapy hydrogeologiczne, organizuje → monitoring wód podziemnych i gromadzi się, przechowuje i udostępnia wyniki badań przy wykorzystaniu mechanizmów informatycznych. W pracach badawczych w dziedzinie ochrony środowiska wód szczególną uwagę poświęca się ocenie i prognozowaniu → zubożenia i → degradacji (jakościowej) wód podziemnych i migracji zanieczyszczeń. → Hydrogeologia, → Mapa hydrogeologiczna.[AR].

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B