Badania hydrogeologiczne co to jest
Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych. Wyjaśnienie zbiorników krasowych B.h.z.k.

Czy przydatne?

Co to jest Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych

Badania hydrogeologiczne zbiorników krasowych
B.h.z.k. obejmują: analizę budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych zbiorników zawierającą opis geometrii masywu skał skrasowiałych, ustalenie form i zjawisk krasowych takich jak: polja, lejki krasowe, jaskinie, ponory i strefy ucieczek wody z rzeki, i ustalenie zewnętrznych i wewnętrznych warunków zasilania i drenażu zbiorników. Szczegółowe badania obejmują z kolei: prospekcję jaskiń, pomiar cech geometrycznych form krasowych, analizę hydrogramów źródeł i wyników pompowań próbnych; wykonuje się także badania → składu chemicznego wód, badania geofizyczne i sporządza się bilanse wodne. → Pompowanie badawcze, → Bilans wodny.[AR].

Czym jest Badania hydrogeologiczne znaczenie w Słownik definicje B