bariery, ochronne, techniczne

Jak użyć Bariery ochronne techniczne. Wyjaśnienietechnicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier pojęcie.

Przydało się?

Co to jest Techniczne ochronne bariery

Bariery ochronne techniczne
Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych (geomembrany), ścianki szczelne, pionowe ekrany izolujące (na przykład iłowe), drenaże poziome i pionowe (((na przykład bariery studzien), studnie chłonne i kombinacje ww. środków. → Bariera odwadniająca.[SW].

Zbliżone badania i analizy do Bariery ochronne techniczne na literę B