Techniczne ochronne bariery

Czy się przydało?

Co to jest -> Definicja terminu : Bariery ochronne techniczne
Bariery ograniczające środkami technicznymi przenikanie i rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń wód podziemnych. Przykłady barier technicznych to: bariery izolacyjne wykonane z materiałów naturalnych i sztucznych (geomembrany), ścianki szczelne, pionowe ekrany izolujące (np. iłowe), drenaże poziome i pionowe (np. bariery studzien), studnie chłonne i kombinacje ww. środków. → Bariera odwadniająca.[SW].

Zbliżone badania i analizy na literę B

Badania i analizy:

Analiza i przeprowadzone badanie.