Biodegradacja; rozkład co to jest
Co to jest Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja. Wyjaśnienie biochemiczny.

Czy przydatne?

Co to jest Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja

Biodegradacja; rozkład biochemiczny, dekompozycja
Biochemiczny rozkład związków organicznych na prostsze składniki, ewentualnie aż do form mineralnych. B. jest fundamentalnym procesem → samooczyszczania się wód podziemnych i powierzchniowych. B. przebiega intensywniej i pełniej w warunkach tlenowych niż w beztlenowych (ryc. 13). → Mineralizacja (substancji organicznej), → Biodegradacja całkowita.[AM]Ryc. 13. Model przebiegu procesu biodegradacji (wg Dojlido, 1995).

Czym jest Biodegradacja; rozkład znaczenie w Słownik definicje B