Całkowity węgiel organiczny co to jest
Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO. Wyjaśnienie CWO Laboratoryjnie oznaczany parametr.

Czy przydatne?

Co to jest Całkowity węgiel organiczny CWO

Całkowity węgiel organiczny CWO
Laboratoryjnie oznaczany parametr zanieczyszczenia wód i ścieków substancjami organicznymi pochodzenia naturalnego i antropogenicznego. Obejmuje wszystkie związki węgla, zarówno rozpuszczone, jak i zawieszone w wodzie. Oznaczenie c.w.o. bazuje zazwyczaj na utlenieniu węgla występującego w substancjach organicznych do CO2, który znaczy się ilościowo. Badaniom poddaje się niefiltrowane próbki wody, stężenie c.w.o. wyraża się w mg C/dm3. → Rozpuszczony węgiel organiczny DOC, → Substancja organiczna.[AM].

Czym jest Całkowity węgiel organiczny znaczenie w Słownik definicje C