Cementacja co to jest
Co to jest Cementacja. Wyjaśnienie hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na.

Czy przydatne?

Co to jest Cementacja

Cementacja
Mechanizm hydrogeochemiczny zachodzący w czasie diagenezy osadu. Bazuje na → wytrącaniu się z wód krążących w porach osadów i/albo skał substancji mineralnych spajających ziarna (c. wczesnodiagenetyczna) //albo nawet na wypełnieniu wytrącanymi substancjami całej przestrzeni międzyziarnowej (c. późnodiagenetyczna).
Mechanizm c. wymienia chemizm wód, z których wytrąca się cement (spoiwo ziarn), prowadzi także do ograniczenia wodoprzepuszczalności skał (→ przewodność).[AM].

Czym jest Cementacja znaczenie w Słownik definicje C