Chemiczne zapotrzebowanie co to jest
Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT. Wyjaśnienie tlenu ChZT Umowny, laboratoryjnie.

Czy przydatne?

Co to jest Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT
Umowny, laboratoryjnie oznaczany parametr jakości wody. Ustala liczba tlenu (w mg) pobraną z utleniacza chemicznego (dwuchromianu albo nadmanganianu potasu) potrzebną do utlenienia związków znajdujących się w 1 dm3 wody. W czasie badania utlenianiu mogą ulegać zarówno związki ograniczne, jak i nieorganiczne. Wyniki oznaczeń sposobem dwuchromianową (do której odnoszona jest zazwyczaj nazwa ChZT) są 2-3-krotnie wyższe niż uzyskane sposobem nadmanganianową, nazywaną w Polsce utlenialnością. W badaniach wód podziemnych znaczy się zazwyczaj utlenialność, a w analizach ścieków i wód powierzchniowych i zanieczyszczonych wód podziemnych znaczy się ChZT. → Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu BZT, → Utlenialność (wody).[AM].

Czym jest Chemiczne zapotrzebowanie znaczenie w Słownik definicje C