Chmura zanieczyszczeń; obłok co to jest
Co to jest Chmura zanieczyszczeń; obłok. Wyjaśnienie Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko.

Czy przydatne?

Co to jest Obłok Zanieczyszczeń Chmura

Chmura zanieczyszczeń; obłok
Zanieczyszczenie emitowane poprzez ognisko zanieczyszczeń i rozprzestrzeniające się w formie podobnej do chmury w strumieniu wód podziemnych (ryc. 14). → Ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych.[SW]Ryc. 14. Chmury zanieczyszczeń wód podziemnych po ok. 640 dniach migracji w funkcji odległości od ogniska zanieczyszczeń (wg Roberts i in., 1986) Chmury tetrachloroetenu (PCE) i czterochlorku węgla (CTET) są opóźnione w porównaniu do chlorków (Cl) w konsekwencji sorpcji (por. → współczynnik opóźnienia); izolinie stężenia PCE i CTET wzrastają co 0,1 g/dm3, począwszy od zewnętrznej (0,1 g/dm3). Izolinie Cl wzrastają co 5 mg/dm3 od zewnętrznej (10 mg/dm3).

Czym jest Chmura zanieczyszczeń; obłok znaczenie w Słownik definicje C