Collinsa wykres co to jest
Co to jest Collinsa wykres. Wyjaśnienie wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe.

Czy przydatne?

Co to jest Wykres Collinsa

Collinsa wykres
Kolumnowy wykres chemizmu wód podziemnych. Wykreśla się dwie pionowe kolumny: w pierwszej odwzorowuje się stężenia anionów, a w drugiej kationów (w mval/dm3). Sposób prosta, dosyć szybka, łatwo czytelna. Używana niekiedy w kartografii hydrogeochemicznej (ryc. 16). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód.[AM]]Ryc. 16. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Collinsa.

Czym jest Collinsa wykres znaczenie w Słownik definicje C