Czynniki ochrony wód co to jest
Co to jest Czynniki ochrony wód podziemnych. Wyjaśnienie podziemnych Działania podejmowane dla.

Czy przydatne?

Co to jest Czynniki ochrony wód podziemnych

Czynniki ochrony wód podziemnych
Działania podejmowane dla ilościowej i jakościowej ochrony wód podziemnych. Wyróżnia się czynniki pasywne, zachowawcze (zakazy) i aktywne (działania, nakazy). Pośród czynników aktywnych są służące: prawno-administracyjno-ekonomiczne (prawo, regulaminy, pozwolenia, koszty i kary), przyrodnicze (planowanie przestrzenne, → bilans wodnogospodarczy, zabiegi agrotechniczne i hydrotechniczne) i techniczne (zmiany technologii wytwórczych dla minimalizacji ilości ścieków i odpadów, nowe technologie oczyszczania i ochrony, monitoring).[AS].

Czym jest Czynniki ochrony wód znaczenie w Słownik definicje C