Dyfuzja; dyfuzja molekularna co to jest
Co to jest Dyfuzja; dyfuzja molekularna. Wyjaśnienie Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w.

Czy przydatne?

Co to jest Molekularna Dyfuzja Dyfuzja

Dyfuzja; dyfuzja molekularna
Mechanizm wyrównywania się stężeń składników w mieszaninie gazów albo cieczy wskutek bezładnego ruchu cieplnego cząstek, spowodowany gradientem stężenia, temperatury, ciśnienia, sił pól zewnętrznych albo różnicami w składzie izotopowym cząstek. W hydrogeologii najczęściej uwzględnia się dyfuzję „stężeniową”. Dla mieszaniny dwuskładnikowej w spoczynku opisuje ją pierwsze prawo Ficka:Jx = -Dm (δC/δx) gdzie: Jx – strumień dyfuzyjny [ML-2T-1], Dm – współczynnik dyfuzji molekularnej [L2T -1], C – stężenie składnika [ML-3], x, t - zmienne niezależne [L], [T].
Mechanizm wyrównywania stężeń (jego kinetykę) opisuje równanie dyfuzji molekularnej (drugie prawo Ficka):δC/dt = Dm (δ2C/δx2). Dla roztworów o sporym stężeniu funkcją stanu dyfuzji nie jest stężenie, ale aktywność chemiczna składnika. → Dyfuzja adwekcyjna, → Dyspersja.[TM].

Czym jest Dyfuzja; dyfuzja molekularna znaczenie w Słownik definicje D