Funkcja dobroci modelu co to jest
Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego. Wyjaśnienie hydrogeologicznego Funkcja.

Czy przydatne?

Co to jest Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego

Funkcja dobroci modelu hydrogeologicznego
Funkcja określająca stopień dopasowania modelu hydrogeologicznego do rzeczywistości poprzez porównanie na przykład odtworzonej na modelu mapy hydroizohips z mapą powstałą z pomiarów terenowych. Może to być na przykład średnia arytmetyczna kwadratu różnic pomiędzy wysokością hydrauliczną odtworzoną na modelu a odczytaną z mapy w poszczególnych punktach modelowanego obszaru.[MR].

Czym jest Funkcja dobroci modelu znaczenie w Słownik definicje F