Hel He co to jest
Co to jest Hel He. Wyjaśnienie najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są.

Czy przydatne?

Co to jest He Hel

Hel He
Gaz szlachetny najczęściej pochodzenia radiogenicznego. Wysokie stężenia h. są spotykane w wodach podziemnych występujących na znaczących głębokościach w szczelnych strukturach. W przypadkach takich liczba h. i relacja jego stężeń do stężeń innych gazów pozwalają szacować → wiek wody podziemnej (ryc. 32) → Gazy szlachetne.Ryc. 30. Zawartość helu w wodach podziemnych w okresie poprzedzającym i w czasie trzęsień ziemi (wg Kissin, 1980)1 – tło helowe charakterystyczne dla okresów bez trzęsień, 2 – daty trzęsień ziemi, 3 – stężenie helu w wodach podziemnych.

Czym jest Hel He znaczenie w Słownik definicje H