humifikacja co to jest
Co to jest humifikacja. Wyjaśnienie substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy.

Czy przydatne?

Co to jest Humifikacja

humifikacja
Stopniowy rozkład substancji organicznej przebiegający w warunkach lądowych, przy aktywnym udziale bakterii i niektórych roztoczy, w środowisku wilgotnym i umiarkowanym dostępie tlenu. Wskutek tego typu mineralizacji substancji organicznej powstają związki humusowe – raczej kwasy humusowe (huminowe i fulwowe) o zróżnicowanej budowie cząsteczkowej i różnej rozpuszczalności w wodzie. Kwasy huminowe tworząc z jednowartościowymi kationami (Na+, K+, rozpuszczalne sole przechodzą łatwo do wód podziemnych, podwyższając ich zabarwienie ( → barwa wody). → Mineralizacja (substancji organicznej).[AM].

Czym jest humifikacja znaczenie w Słownik definicje H