Hydratacja; uwodnienie co to jest
Co to jest Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie. Wyjaśnienie uwadnianie 1. Mechanizm powszechnie.

Czy przydatne?

Co to jest Uwadnianie Uwodnienie Hydratacja

Hydratacja; uwodnienie, uwadnianie
1. Mechanizm powszechnie zachodzący w wodach podziemnych, opierający na przyłączaniu cząsteczek wody do znajdujących się w roztworze wodnym jonów i cząsteczek. H. obejmuje w pewnym stopniu wszystkie substancje znajdujące się w wodzie, zmieniając ich właściwości migracyjne i równowagi hydrogeochemiczne zachodzące w wodach podziemnych. Jako sukces h. wokół jonów i różnego rodzaju cząsteczek są utworzone otoczki hydratacyjne, których grubość (liczba uporządkowanych warstw cząsteczek wody) zależy od ładunku jonu podlegającego hydratacji i od mineralizacji wody (ryc. 33). 2. Mechanizm uwadniania (przyłączania cząsteczek wody) do minerałów i innych związków chemicznych.[AM]Ryc. 33. Tworzenie się otoczek hydratacyjnych wokół jonów; ułożenie dipoli wody wokół dużego kationu o małym ładunku (a) i małego kationu o sporym ładunku (b).

Czym jest Hydratacja; uwodnienie znaczenie w Słownik definicje H