Hydrogeologia regionalna co to jest
Co to jest Hydrogeologia regionalna. Wyjaśnienie Dział hydrogeologii zajmujący się analizą →.

Czy przydatne?

Co to jest Regionalna Hydrogeologia

Hydrogeologia regionalna
Dział hydrogeologii zajmujący się analizą → warunków hydrogeologicznych w → regionach hydrogeologicznych, geograficznych albo administracyjnych. Badanie ta dotyczy: warunków hydrogeologicznych, regionalnej dynamiki krążenia, ilości i jakości wód podziemnych, ich genezy, badań regionalnych i wzajemnych oddziaływań pomiędzy wieloma → strukturami hydrogeologicznymi. H.r. obejmuje również → regionalizację hydrogeologiczną (umożliwiającą systemowe i modelowe określanie zasobów wód podziemnych), badania łączności wód podziemnych z powierzchniowymi i stosunku pomiędzy ich zasobami i badania nad oddziaływaniem środowiska na hydrosferę podziemną, określanie zagrożenia wód podziemnych i ustalanie możliwości uzupełniania zasobów i magazynowania wód podziemnych w skali regionalnej i zasad ich ochrony.[SK].

Czym jest Hydrogeologia regionalna znaczenie w Słownik definicje H