Hydroizohipsa Linia równych co to jest
Co to jest Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna.

Czy przydatne?

Co to jest Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna

Hydroizohipsa, Linia równych wysokości hydraulicznych, linia ekwipotencjalna
Linia łącząca punkty o jednakowej → wysokości hydraulicznej w warstwie wodonośnej (systemie). Układ hydroizohips jest więc mapą morfologii → zwierciadła wody podziemnej. W warstwie izotropowej, w strumieniu ustalonym, linie te z → liniami prądu tworzą siatkę ortogonalną, jest to styczne do linii prądu i do h. w punkcie ich przecięcia są do siebie prostopadłe. W razie wód zwyczajnych (niezmineralizowanych) o gęstości ρ = const, gdy poziomem odniesienia jest poziom morza, chodzi tu o rzędne zwierciadła wody.[TM].

Czym jest Hydroizohipsa, Linia równych znaczenie w Słownik definicje H