Izotopowa wymiana co to jest
Co to jest Izotopowa wymiana. Wyjaśnienie izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy.

Czy przydatne?

Co to jest Wymiana Izotopowa

Izotopowa zamiana
zamiana izotopów danego pierwiastka zachodzi zarówno pomiędzy wieloma etapami tego samego związku chemicznego, jak i w czasie reakcji pomiędzy wieloma związkami, gdzie ten pierwiastek występuje, na przykład: Gdy w procesie i.w. zostanie osiągnięty stan równowagi, skład izotopowy składników albo faz uczestniczących w tej zamianie będzie różny, nastąpi więc → frakcjonowanie izotopowe. Stała równowagi zamiany zależy od temperatury, w jakiej zachodziła reakcja. W razie wód podziemnych pozwala to niekiedyuzyskać istotne z punktu widzenia badań hydrogeologicznych wiadomości ( na przykład:: rodzaj serii wodonośnych i panujące w nich warunki, pochodzenie wód podziemnych inne niż meteoryczne, pochodzenie stałych i gazowych składników wody).[JD].

Czym jest Izotopowa wymiana znaczenie w Słownik definicje I