Wody skład izotopowy

Czy się przydało?

Co to jest -> Definicja terminu : Izotopowy skład wody
Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) oraz 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór (1H = H), deuter (2H = D) oraz 16O i 18O, a zawierające je cząsteczki wody mają najczęściej skład: H216O, rzadziej HD16O i H218O. Zróżnicowanie składów izotopowych wód opadowych w wyniku → frakcjonowania izotopowego tlenu i wodoru w procesach parowania i kondensacji pozwala niekiedy na określenie przybliżonej wysokości obszarów → infiltracji wód opadowych.[JD].

Zbliżone badania i analizy na literę I

Badania i analizy:

Analiza i przeprowadzone badanie.