izotopowy, skład, wody

Jak użyć Izotopowy skład wody. Wyjaśnieniecząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych pojęcie.

Przydało się?

Co to jest Wody skład izotopowy

Izotopowy skład wody
Wodór i tlen wchodzące w skład cząsteczki wody mają po trzy izotopy: 1H, 2H(→ deuter), 3H(→ tryt) i 16O, 17O, 18O. Spośród izotopów trwałych znaczenie dla badań hydrogeologicznych mają: wodór (1H = H), deuter (2H = D) i 16O i 18O, a zawierające je cząsteczki wody mają najczęściej skład: H216O, rzadziej HD16O i H218O. Zróżnicowanie składów izotopowych wód opadowych wskutek → frakcjonowania izotopowego tlenu i wodoru w procesach parowania i kondensacji pozwala niekiedy na ustalenie przybliżonej wysokości obszarów → infiltracji wód opadowych.[JD].

Zbliżone badania i analizy do Izotopowy skład wody na literę I