Jon amonowy co to jest
Co to jest Jon amonowy. Wyjaśnienie rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia.

Czy przydatne?

Co to jest Amonowy Jon

Jon amonowy
Jednododatni rodnik , gdzie azot występuje na (–3) stopniu utlenienia. Zachowuje się w naturalnych warunkach podobnie do metali alkalicznych. J.a. jest charakterystycznym składnikiem wód podziemnych występujących w warunkach redukcyjnych. Pojawia się w wodach podziemnych wskutek naturalnych mechanizmów, których efektem jest wydzielanie się →amoniaku reagującego z wodą. W wodach gruntowych najczęściej pochodzi z → mineralizacji substancji organicznej zachodzącej w warunkach redukcyjnych i → denitryfikacji. Dostaje się także do wód wspólnie ze ściekami rolniczymi, bytowymi, przemysłowymi. Łatwo sorbowany. Stężeniaj.a.przekraczające 0,5 mgN/dm3 są uznawane za toksyczne, a występujące w wodach gruntowych traktowane jako bezpośredni parametr ich zanieczyszczenia. Występowanie j.a. łącznie z substancją organiczną utrudnia uzdatnianie – chlorowanie wody z racji na tworzenie organicznych chloramin. → Azot amonowy, → Azot.[AM].

Czym jest Jon amonowy znaczenie w Słownik definicje J