Jon chlorkowy Cl–; jon co to jest
Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1). Wyjaśnienie –1) Kluczowy anion występujący zawsze i.

Czy przydatne?

Co to jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)

Jon chlorkowy Cl–; jon chloru (–1)
Kluczowy anion występujący zawsze i powszechnie w wodach podziemnych. W wodach niskozmineralizowanych ma znaczenie podrzędne. Wspólnie z głębokością systematycznie wzrastają stężenia Cl–, wzrasta także ich udział w mineralizacji wody (wody chlorkowe). Jony Cl– w wodach podziemnych mogą pochodzić z ługowania minerałów solonośnych i wód reliktowych i ingresji wód morskich. Regularnie, w szczególności w wodach gruntowych, pochodzą także z zanieczyszczeń bytowych albo przemysłowych.[AM].

Czym jest Jon chlorkowy Cl–; jon chloru znaczenie w Słownik definicje J