Jon sodowy Na+; jon sodu (+1 co to jest
Co to jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1). Wyjaśnienie Sód występuje w naturalnych wodach na (+1.

Czy przydatne?

Co to jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1)

Jon sodowy Na+; jon sodu (+1)
Sód występuje w naturalnych wodach na (+1) stopniu utlenienia. J.s. jest jednym z głównych jonów wód naturalnych. W wodach niskozmineralizowanych występuje w nieznacznych ilościach rzędu 1 – 50 mg/dm 3.Aktywnie uczestniczy w procesach zamiany jonowej. W wodach podziemnych pojawia się jako sukces wietrzenia skaleni sodowych, ługowania osadowych złóż soli, wymywania resztek słonych wód reliktowych i wskutek mechanizmów desorpcyjnych. Wody gruntowe, zawierające sód jako kation dominujący, występują w strefach lądowego zasolenia i wybrzeży morskich. Źródłem sodu są także różnego rodzaju zanieczyszczenia antropogeniczne (górnicze, przemysłowe i bytowe).[AM].

Czym jest Jon sodowy Na+; jon sodu (+1 znaczenie w Słownik definicje J