Jon wapniowy Ca2+; jon co to jest
Co to jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2). Wyjaśnienie 2) W wodach podziemnych pierwiastek wapń.

Czy przydatne?

Co to jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2)

Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia (+2)
W wodach podziemnych pierwiastek wapń występuje na jednym poziomie utlenienia jako kation dwuwartościowy. J.w. jest kluczowym kationem wód podziemnych, dominującym ilościowo nad pozostałymi w wodach niskozmineralizowanych i w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej. Pochodzi z wietrzenia minerałów skał magmowych i ługowania skał osadowych (na przykład wapieni i dolomitów). Do wód podziemnych może także przenikać z zanieczyszczeń (przemysłowych, bytowych). Aktywnie uczestniczy w procesach sorpcyjnych. Nadaje wodzie cechę zwaną twardością. → Twardość wody.[AM].

Czym jest Jon wapniowy Ca2+; jon wapnia znaczenie w Słownik definicje J