Korzystanie z wód powszechne co to jest
Co to jest Korzystanie z wód powszechne. Wyjaśnienie Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy.

Czy przydatne?

Co to jest Korzystanie z wód powszechne

Korzystanie z wód powszechne
Termin k.zw.p., wynikający wprost z ustawy Prawo wodne, znaczy stosowanie wód na potrzeby ludności i podmiotów gospodarczych. Obowiązującą zasadą jest, iż korzystanie z wody powinno odbywać się w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska i nie może powodować jej marnotrawstwa. Prawo do k.zw.p. rozciąga się na naturalne wody powierzchniowe stanowiące własność publiczną i z mocy prawa przysługuje każdemu. K.zw.p. służy do zaspokojenia potrzeb osobistych, gospodarstwa domowego i rolnego bez stosowania urządzeń szczególnych, wypoczynku, uprawiania turystyki, sportów wodnych i amatorskiego połowu ryb. Wydobywanie piasku i innych materiałów z dna rzek i zbiorników w granicach k.zw.p. może odbywać się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.[ASd].

Czym jest Korzystanie z wód powszechne znaczenie w Słownik definicje K