Słownik Krętość (ośrodka porowatego) Lk definicja

Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk. Wyjaśnienie Lk Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały. Co znaczy Krętość (ośrodka porowatego) Lk słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk

Krętość (ośrodka porowatego) Lk
Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy continuum ośrodka porowatego, gdzie ruch płynu opisuje różniczkowe prawo filtracji Darcy'ego. Krętość wyraża się jako kwadrat relacji drogi rzeczywistej w przestrzeni porowej Lrz do drogi teoretycznej Lt po linii prądu: Lk = (Lrz/Lt)2 Wymiar: [1]. [TM].

Czym jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk znaczenie w Słownik definicje K