Krętość (ośrodka porowatego co to jest
Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk. Wyjaśnienie Lk Względne wydłużenie dróg przepływu.

Czy przydatne?

Co to jest Krętość (ośrodka porowatego) Lk

Krętość (ośrodka porowatego) Lk
Względne wydłużenie dróg przepływu „cząstek” wody w przestrzeni porowej skały przepuszczalnej względem najkrótszej (teoretycznej) drogi po linii prostej, wynikającej z →hipotezy continuum ośrodka porowatego, gdzie ruch płynu opisuje różniczkowe prawo filtracji Darcy'ego. Krętość wyraża się jako kwadrat relacji drogi rzeczywistej w przestrzeni porowej Lrz do drogi teoretycznej Lt po linii prądu: Lk = (Lrz/Lt)2 Wymiar: [1]. [TM].

Czym jest Krętość (ośrodka porowatego znaczenie w Słownik definicje K