Słownik Kryteria jakości (wód podziemnych) definicja

Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy. Co znaczy Kryteria jakości (wód podziemnych słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Kryteria jakości (wód podziemnych

Kryteria jakości (wód podziemnych)
Zakresy dopuszczalnych stężeń substancji występujących w wodzie i zakresy cech umożliwiające dokonanie oceny jej jakości. K.j. wody mogą być natury fizycznej, chemicznej, mikrobiologicznej, organoleptycznej. Podstawowych k.j. wód dostarczają → normy jakości wody pitnej i regulaminy sanitarne i przemysłowe. W najwyższym stopniu rozbudowane są k.j. →wód pitnych, których w aktualnie obowiązujących w Polsce regulaminach sanitarnych jest 81 (68 wyznaczników fizykochemicznych, 6 organoleptycznych i 7 bakteriologicznych). K.j. wód powierzchniowych i podziemnych, służące przy ich klasyfikacji, różnią się nieco pomiędzy sobą z racji na regularnie różne użytkowanie tych wód. Przy ocenie jakości wód podziemnych bywają służące także inne kryteria, na przykład trwałości składu wód albo ich podatności na zanieczyszczenia.[AM].

Czym jest Kryteria jakości (wód podziemnych) znaczenie w Słownik definicje K