Metoda zmiennych kierunków co to jest
Co to jest Metoda zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda metoda. Wyjaśnienie Peacemana-Rachforda.

Czy przydatne?

Co to jest Metoda zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda metoda

Sposób zmiennych kierunków; Peacemana-Rachforda sposób
sposób iteracyjnego rozwiązywania równań różniczkowych filtracji wód podziemnych polegająca na podziale każ°o kroku iteracyjnego na dwa fazy. W pierwszym etapie oblicza się wartości pomocnicze w węzłach w poszczególnych wierszach zdyskretyzowanego pola filtracji, w drugim etapie – wysokości hydrauliczne w węzłach w poszczególnych kolumnach. W obu etapach stosuje się metodę bezpośrednią (algorytm Newtona albo Thomasa). → Sposoby iteracyjne.[MR].

Czym jest Metoda zmiennych kierunków znaczenie w Słownik definicje M