Metody analityczne co to jest
Co to jest Metody analityczne prognozowania zawodnienia kopalń. Wyjaśnienie prognozowania.

Czy przydatne?

Co to jest Metody analityczne prognozowania zawodnienia kopalń

Sposoby analityczne prognozowania zawodnienia kopalń
M.a.p.z.k. polegają na obliczaniu prognozowanych dopływów wody do kopalń albo ich części dzięki prostych wzorów matematycznych opisujących dynamikę wód podziemnych. Z reguły przyjmuje się do obliczeń uśrednione wartości parametrów hydrogeologicznych drenowanych warstw wodonośnych i uproszczony model budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych rejonu kopalni. Do najczęściej służących m.a.p.z.k. należą → sposoby bilansowe i sposoby wielkiej studni.[MR].

Czym jest Metody analityczne znaczenie w Słownik definicje M