Nadkład poziomu wodonośnego co to jest
Co to jest Nadkład poziomu wodonośnego. Wyjaśnienie Wszystkie utwory występujące ponad poziomem.

Czy przydatne?

Co to jest Wodonośnego Poziomu Nadkład

Nadkład poziomu wodonośnego
Wszystkie utwory występujące ponad poziomem wodonośnym. Dla wód swobodnych strefa leżąca ponad zwierciadłem wód podziemnych obejmuje strefę aeracji, a dla wód o zwierciadle napiętym – ponadto utwory leżące nad poziomem wodonośnym. Terminu tego używa się rozpatrując zagrożenie wód podziemnych.[AK].

Czym jest Nadkład poziomu wodonośnego znaczenie w Słownik definicje N