Słownik Niecka artezyjska definicja

Co to jest Niecka artezyjska. Wyjaśnienie zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami. Co znaczy Artezyjska Niecka słownik.

Czy przydatne?

Co to jest Artezyjska Niecka

Niecka artezyjska
Struktura, zwykle synklinalna, gdzie utwory wodonośne są przykryte i podścielone → utworami praktycznie nieprzepuszczalnymi, a region infiltracji jest położony znacząco wyżej niż spąg warstw napinających wewnątrz niecki. Układ taki wywołuje → ciśnienie artezyjskie, a po odwierceniu studni zlokalizowanej na obszarze położonym niżej niż strefa zasilania – samoczynny wypływ wody. Warunki artezyjskie mogą występować również w innych strukturach wodonośnych, na przykład monoklinalnych. → Samowypływ, → Studnia artezyjska, → Zbiornik artezyjski.[SK].

Czym jest Niecka artezyjska znaczenie w Słownik definicje N