Nuklid co to jest
Co to jest Nuklid. Wyjaśnienie rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową.

Czy przydatne?

Co to jest Nuklid

Nuklid
Atom określonego rodzaju scharakteryzowany poprzez skład jądra, czyli liczbę atomową Z (liczba protonów), liczbę neutronową N (liczba neutronów) i liczbę masową A = Z + N. Atom może być traktowany jako odrębny n., jeśli istnieje w ciągu mierzalnego czasu. Wszystkie nuklidy o tej samej liczbie Z reprezentują en sam pierwiastek chemiczny. Gdy różnią się liczbami N i A, stanowią izotopy tego samego pierwiastka. Gdy mają tę samą liczbę A, a różnią się liczbami Z i N, są określanejako izobary. Nuklidy o tej samej liczbie N i o różnych liczbach Z i A są nazywane izotonami. Zapis: . Przykłady: izotopy ; izobary ; izotony. → Radionuklid.[JD].

Czym jest Nuklid znaczenie w Słownik definicje N