obieg wody co to jest
Co to jest obieg wody. Wyjaśnienie między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami.

Czy przydatne?

Co to jest obieg wody

obieg wody
Stała zamiana wody między atmo-, lito- i hydrosferą; słowo związku pomiędzy wodami atmosferycznymi, powierzchniowymi i podziemnymi. Składnikami (elementami) cyklu krążenia wody w przyrodzie są: parowanie, opad i odpływ. To jest mechanizm stały, który lokalnie może ulegać przyspieszeniu albo zwolnieniu, a liczba wody biorąca w nim udział może wykazywać wahania. Czynnikiem zwalniającym prędkość krążenia wody jest →retencja. W o.w. wyróżnia się fazę atmosferyczną i fazę kontynentalną, obejmującą prócz opadu i parowania spływ (odpływ) powierzchniowy i spływ (odpływ) podziemny (ryc. 61). Obieg i bilans wód podziemnych zawiera się w tak zwany obiegu małym, będącym częścią obiegu dużego. →Bilans wodny, → Bilans wód podziemnych.[AK] Ryc. 61. Obieg wody w przyrodzie (wg Lambor, 1971 i Dynowska, Tlałka, 1982, ujęcie zmodyfikowane) R – retencja, P – opad, E – parowanie, H – odpływ całkowity, Hs – odpływ powierzchniowy, Hg – odpływ podziemny.

Czym jest obieg wody znaczenie w Słownik definicje O