Pomiaru odtwarzalność

Czy się przydało?

Co to jest -> Definicja terminu : Odtwarzalność (pomiaru)
Stopień zgodności wyników pomiarów tej samej wielkości, w przypadku gdy poszczególne pomiary są wykonywane różnymi metodami, przez różne osoby, w różnych laboratoriach, w dość dużych odstępach czasu w porównaniu do czasu trwania samego pomiaru oraz w różnych warunkach.[TM].

Zbliżone badania i analizy na literę O

Badania i analizy:

Analiza i przeprowadzone badanie.