Przekrój hydrogeologiczny co to jest
Co to jest Przekrój hydrogeologiczny. Wyjaśnienie Graficzne odwzorowanie warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Hydrogeologiczny Przekrój

Przekrój hydrogeologiczny
Graficzne odwzorowanie warunków hydrogeologicznych wzdłuż obranej płaszczyzny pionowej przez wzgląd na budową geologiczną. P.h. opracowuje się na podstawie danych z profili otworów wiertniczych, wyrobisk górniczych, sztucznych albo naturalnych odsłonięć i interpretacji wyników rozpoznania hydrogeologicznego terenu. Wykształcenie litologiczne utworów przyjęto oznaczać odpowiednią szrafurą (ryc. 83), a → wodonośność, możliwości eksploatacyjne → warstwy wodonośnej stosując odpowiednie barwy, co wsposób ważny powiększa czytelność przekroju. Zwyczajowo przyjęło się oznaczać barwą niebieską utwory przepuszczalne, zieloną – słabo przepuszczalne, a brązową praktycznie nieprzepuszczalne. Tego rodzaju gradacja barw jest także służąca na wielu → mapach hydrogeologicznych. W zależności od celu opracowania przekroju i jego skali należy na nim zaznaczyć na przykład: → zwierciadło wód podziemnych, współczynnik filtracji, przewodność hydrauliczną i inne dane dotyczące warunków hydrogeologicznych. → Profil hydrogeologiczny, → Wodonosiec.[TB i DM] Ryc. 83. Przekrój hydrogeologiczny (wg Małecka, 1997).

Czym jest Przekrój hydrogeologiczny znaczenie w Słownik definicje P