Samowypływ; samowypływ wód co to jest
Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich. Wyjaśnienie artezyjskich Spontaniczny wypływ.

Czy przydatne?

Co to jest Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich

Samowypływ; samowypływ wód artezyjskich
Spontaniczny wypływ wody podziemnej ze studni ujmującej warstwę o zwierciadle napiętym, spowodowany ciśnieniem artezyjskim, przy zwierciadle piezometrycznym o rzędnej większej niż rzędna powierzchni terenu. W warunkach specjalnych, na przykład w dolinach sporych, silnie drenujących rzek, s. jest możliwy także z warstwy o zwierciadle swobodnym, gdy wysokość hydrauliczna na pewnej głębokości jest wyższa niż w partiach przypowierzchniowych warstwy (w warunkach przepływu pionowego w górę).[TM].

Czym jest Samowypływ; samowypływ wód znaczenie w Słownik definicje S