Schoellera wykres co to jest
Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres. Wyjaśnienie Berkaloffa wykres Graficzna.

Czy przydatne?

Co to jest Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres

Schoellera wykres; Schoellera-Berkaloffa wykres
Graficzna sposób odwzorowywania chemizmu wód w układzie prostokątnych współrzędnych. Stężenia poszczególnych jonów, substancji organicznej, gazów nanosi się na pionowych, pomocniczych osiach zgodnie ze skalą logarytmiczną. Naniesione wartości stężeń łączy się pomiędzy sobą linią łamaną odwzorowującą skład chemiczny wody. Na jednym S.w. można nanieść kilka analiz, co pozwala na wizualne ich porównywanie. To jest jedna z nielicznych metod graficznych umożliwiająca w pełni czytelne przedstawianie stężeń → mikroskładników i różnego typu składników specyficznych (ryc. 95). → Graficzne sposoby odwzorowania chemizmu wód[AM] Ryc. 95. Odwzorowanie składu chemicznego wód na wykresie Schoellera.

Czym jest Schoellera wykres; Schoellera znaczenie w Słownik definicje S