Ściek co to jest
Co to jest Ściek. Wyjaśnienie stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany.

Czy przydatne?

Co to jest Ściek

Ściek
Substancja płynna, stała albo gazowa i energia (zrzucane wody podgrzane, tak zwany chłodnicze), wprowadzana do wód albo do gruntu. Zależnie od pochodzenia wyróżnia się ś.: bytowo-gospodarcze, przemysłowe i opadowe. Ś. bytowo-gospodarcze to wody zużyte pochodzące z domów, hodowli, miejsc użyteczności publicznej i zakładów pracy. Ś. przemysłowe to wody zużyte w jednostkach gospodarczych w procesach produkcyjnych i usługowych. Zalicza się do nich także wody chłodnicze i zasolone i zanieczyszczone wody kopalniane. Ś. opadowymi nazywa się wody deszczowe albo roztopowe, a również ś. powstające przy myciu ulic i placów, odpływające siecią kanalizacyjną z terenów zurbanizowanych. Mieszaninę ś. bytowo-gospodarczych i przemysłowych odprowadzanych kanalizacją miejską nazywa się ś. komunalnymi.[AS].

Czym jest Ściek znaczenie w Słownik definicje S