Siarka S co to jest
Co to jest Siarka S. Wyjaśnienie niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie.

Czy przydatne?

Co to jest S Siarka

Siarka S
Pierwiastek niemetaliczny, biofilny, cyklicznie krążący w przyrodzie, występujący w wodach podziemnych na czterech stopniach utlenienia:jako S2– (na przykład siarkowodór, jony HS– i S2–), So (siarka koloidalna), S4+ (((na przykład → jon siarczynowy), S6 + (((((na przykład → jon siarczanowy). W obiegu s. aktywnie uczestniczą liczne rodzaje bakterii, biorąc udział w → mineralizacji substancji organicznej, → desulfatyzacji, sulfatyzacji i tak dalej W wodach podziemnych s. może być pochodzenia geogenicznego (mineralnego, wulkanicznego i plutonicznego), organicznego, atmosferycznego, antropogenicznego (ryc. 96).[AM] Ryc. 96. Model współwystępowania różnych form siarki w wodach podziemnych w zależności od pH i Eh (temp. 25° C).

Czym jest Siarka S znaczenie w Słownik definicje S