Solanki basenów co to jest
Co to jest Solanki basenów sedymentacyjnych. Wyjaśnienie sedymentacyjnych Wody zmineralizowane typu.

Czy przydatne?

Co to jest Sedymentacyjnych Basenów Solanki

Solanki basenów sedymentacyjnych
Wody zmineralizowane typu Cl–Na, Cl–Na–Ca i Cl–Ca–Na występujące w skałach osadowych, przeważnie w strefach → stagnacji wód podziemnych (→ woda głębinowa). Mineralizacja s.b.s. rośnie zazwyczaj z głębokością (→gradient hydrogeochemiczny, → gradient mineralizacji), aczkolwiek zdarzają się przypadki odwrotne (→ inwersja hydrogeochemiczna). Geneza s.b.s. jest sporna. Uważane są za: →wody reliktowe morskie albo jeziorne, → ługi resztkowe basenów solonośnych, wytwór ługowania złóż soli albo mieszaniny wód o różnej genezie z wodami infiltracyjnymi. W każdym z tych przypadków przeszły one znaczące przeobrażenia składu chemicznego w relacji do wody pierwotnej (reakcje ze → skałami zbiornikowymi, → adsorpcja, → desorpcja, powstawanie nowych minerałów, rozpuszczanie, zredukowanie siarczanów i in.). Szczególną odmianą s.b.s. są solanki towarzyszące złożom bituminów. Zawierają regularnie znaczące ilości jonów →biofilnych pierwiastków (J, Br, B, Li) i →związków organicznych. Przeważa pogląd, iż to są wody pochodzenia morskiego wzbogacone w ww. składniki wskutek kontaktu ze złożami bituminów.[JD].

Czym jest Solanki basenów znaczenie w Słownik definicje S