Spąg podstawa poziomu co to jest
Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca). Wyjaśnienie wodonośnego (wodonośca.

Czy przydatne?

Co to jest Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)

Spąg, podstawa poziomu wodonośnego (wodonośca)
Powierzchnia ograniczająca poziom wodonośny, wodonosiec od dołu. → Strop poziomu wodonośnego, → Warstwa wodonośna (ryc.123).[AK].

Czym jest Spąg, podstawa poziomu znaczenie w Słownik definicje S