Średnica miarodajna ziarna co to jest
Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza. Wyjaśnienie ś. skuteczna, ś.

Czy przydatne?

Co to jest Średnica miarodajna ziarna de; ś. efektywna, ś. zastępcza

Średnica miarodajna ziarna de; ś. skuteczna, ś. zastępcza
Przyjmuje się najczęściej, iż to jest średnica ziarn kulistych skały fikcyjnej, doskonale jednorodnej, która wykazuje taką samą →» przepuszczalność jak skała rzeczywista i stawia taki sam opór przepływającej wodzie jak skała rzeczywista. Odczytuje się ją z → krzywej uziarnienia sumacyjnej. Definicja średnicy miarodajnej wprowadził A. Hazen, przyjmując, iż to jest średnica ziarn, które wspólnie z mniejszymi stanowią 10% ciężaru badanej próbki skały. W służących wzorach empirycznych, przy określaniu → współczynnika filtracji, średnica miarodajna poprzez różnych autorów jest różnie definiowana,jako d10, d20, d50... Ś.m.z. wykorzystuje się także przy określaniu → współczynnika nierównomierności uziarnienia. → Badanie granulometryczna. Wymiar: [L]. Jednostka: mm.[TB i DM].

Czym jest Średnica miarodajna ziarna de znaczenie w Słownik definicje S