Środowko redukcyjne co to jest
Co to jest Środowisko redukcyjne. Wyjaśnienie Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco.

Czy przydatne?

Co to jest Redukcyjne Środowisko

Środowisko redukcyjne
Środowisko wód naturalnych, gdzie warunki utleniająco-redukcyjne określone dzięki →potencjału redoks są charakteryzowane wartością tego potencjału Eh < 0,4 V dla wód kwaśnych, a Eh < 0,15 V dla wód zasadowych. tosując skalę redoks, za ś.r. są uznawane warunki, gdzie rH < 15. W ś.r. mechanizmy biodegradacji mają ograniczony przebieg, zachodzą mechanizmy → amonifikacji, → denitryfikacji, → desulfatyzacji i redukcji metali (na przykład Fe3+ → Fe2+). Ś.r. jest negatywne dla przebiegu mechanizmów samooczyszczania się wód. → Strefa redukcyjna, → Skala redoks, →Strefowość hydrogeochemiczna, → Środowisko utleniające.[AM].

Czym jest Środowisko redukcyjne znaczenie w Słownik definicje S