Stała rozpadu (zaniku) kr co to jest
Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr. Wyjaśnienie kr znaczy objętość substancji ulegającej.

Czy przydatne?

Co to jest Stała rozpadu (zaniku) kr

Stała rozpadu (zaniku) kr
S.r. kr znaczy objętość substancji ulegającej rozpadowi na jednostkę objętości i na jednostkę czasu; charakteryzuje kinetykę reakcji pierwszego rzędu opisującą dobrze rozpad promieniotwórczy, rozkład szeregu zanieczyszczeń organicznych na drodze fizykochemicznej i z udziałem organizmów żywych (biodegradacja), także obumieranie (zanik) bakterii chorobotwórczych i wirusów w wodach podziemnych. Z drugim fundamentalnym wyznacznikiem rozpadu, jakim jest czas połowicznego zaniku (półrozpadu) T1/2 (→ moment półtrwania), istnieje związek (ryc. 100): T1/2 = (ln2)/kr Wymiar: [T–1]. → Parametry rozpadu i biodegradacji zanieczyszczeń, → Promieniotwórcza przemiana.[SW] Ryc. 100. Stała zaniku kr i czas 99,9% eliminacji wybranych bakterii i wirusów w wodach podziemnych (wg Matthess i in., 1985) czas 99,9% eliminacji t9,99 = 9,97T1/2.

Czym jest Stała rozpadu (zaniku) kr znaczenie w Słownik definicje S