Stopień zagrożenia (wód co to jest
Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych). Wyjaśnienie podziemnych) Względna (umowna) ocena.

Czy przydatne?

Co to jest Stopień zagrożenia (wód podziemnych)

Stopień zagrożenia (wód podziemnych)
Względna (umowna) ocena możliwości przenikania substancji zanieczyszczających do warstw wodonośnych, wynikająca z budowy geologicznej i uwarunkowań hydrogeologicznych na drodze migracji od ogniska zanieczyszczeń do punktu odbioru wody (bazy drenażu). Szczególnie zagrożonymi są odsłonięte wodonośne skały szczelinowe, szczelinowo-krasowe i szczelinowo-porowe, najmniej izolowane od powierzchni warstwy wodonośne zasilane drogą pośrednią (wody naporowe). Specyficzne zagrożenia występują w strukturach dolinnych i pradolinnych, których wody podziemne pozostają w kontakcie z zanieczyszczonymi wodami powierzchniowymi. Miarą s.z. jest czas przenikania zanieczyszczeń poprzez strefę aeracji i utwory izolujące i czas ich przepływu w warstwie wodonośnej.[AS].

Czym jest Stopień zagrożenia (wód znaczenie w Słownik definicje S