Strefa utleniająca co to jest
Co to jest Strefa utleniająca. Wyjaśnienie występowania w → wodach naturalnych → warunków.

Czy przydatne?

Co to jest Utleniająca Strefa

Strefa utleniająca
Strefa występowania w → wodach naturalnych → warunków utleniających. W wodach podziemnych najczęściej wraz ze → strefą aeracji obejmuje wody gruntowe (→ wody podziemne swobodne) i wody wgłębne (→ wody podziemne naporowe), do których dzięki infiltracji wód opadowych następuje dopływ rozpuszczonego w wodzie tlenu. Miąższość s.u. wykazuje zróżnicowania regionalne, może sięgać do głębokości kilkudziesięciu kilkuset metrów. Kryterium występowania s.u. jest wartość → potencjału redoks. → Środowisko utleniające, → Strefowość hydrogeochemiczna, → Skala redoks.[AM].

Czym jest Strefa utleniająca znaczenie w Słownik definicje S