Strefowość hydrogeochemiczna co to jest
Co to jest Strefowość hydrogeochemiczna pionowa. Wyjaśnienie pionowa Zmienność chemizmu wód.

Czy przydatne?

Co to jest Pionowa Hydrogeochemiczna Strefowość

Strefowość hydrogeochemiczna pionowa
Zmienność chemizmu wód podziemnych w pionie uwarunkowana raczej ograniczeniem wspólnie z głębokością ruchliwości wód, szybkości i intensywności zamiany wód infiltracyjnych, przedłużeniem czasu współdziałania wód podziemnych z ośrodkiem skalnym i zmianą warunków fizycznych. Stosując kryterium mineralizacji wody od powierzchni terenu, wyróżnia się strefę → wód słodkich, wód akratopegowych (→ akratopegi) i → wód mineralnych. Kryterium warunków utleniająco-redukcyjnych pozwala wydzielić strefę → warunków utleniających, warunków glejowych (→ poziom glejowy) i → warunków redukcyjnych. Chemizm wód, opisany relacją stężeń głównych jonów, w warunkach klimatów umiarkowanych pozwala wydzielić wspólnie z głębokością strefy typów wód: HCO3–Ca, SO4–Cl–Na–Ca, Cl–Na, Cl–Na–Ca i najgłębiej, w strefie → stagnacji hydrogeochemicznej, wody typu Cl–Ca (ryc.102). → Anomalia hydrogeochemiczna.[AM] Ryc. 102. Uproszczony model zmienności warunków hydrogeochemicznych wspólnie z głębokością.

Czym jest Strefowość hydrogeochemiczna znaczenie w Słownik definicje S