Strefy (obszary) dynamiki co to jest
Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)

Strefy (obszary) dynamiki wód podziemnych (w czwartorzędzie dużej miąższości)
W obrębie wodonośnych utworów czwartorzędowych dużej miąższości wyróżnia się (Hannappel, Voigt, 1997) następujące s.d.w.p. (ryc. 103):– zasilania (nieizolowane poziomy wodonośne, od powierzchni występują piaski, głębokość zwierciadła powyżej 2 m), – zasilania pośredniego (wody zawieszone, zmienne litologiczne), – przepływu (izolowane poziomy wodonośne), – drenażu (nieizolowane poziomy wodonośne, głębokość zwierciadła poniżej 2 m). → Drenaż wód podziemnych, → Obieg wody podziemnej, → Ruch.[AK] Ryc. 103. Rozmiar zajmowanych powierzchni w procentach w zależności od głębokości (Brandenburgia z Berlinem: około 30 000 km2, około 4400 punktów rozpoznania) Strefy (wg Hannappel, Voigt, 1997)): a – zasilania, b – zasilania pośredniego, c – przepływu, d – drenażu.

Czym jest Strefy (obszary) dynamiki wód znaczenie w Słownik definicje S