Studnia kombinowana; studnia co to jest
Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona). Wyjaśnienie złożona (szybowa.

Czy przydatne?

Co to jest Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)

Studnia kombinowana; studnia złożona (szybowa i wiercona)
Studnia szybowa ujmująca płytki poziom wodonośny, połączona ze studnią wierconą ujmującą niższą część tego samego poziomu wodonośnego albo niższe poziomy wodonośne (ryc. 107). Niekiedy terminu s.k. używa się także dla → studni promienistej.[AK] Ryc. 107. Studnia kombinowana czerpie wodę z piasków ze żwirami (zwierciadło swobodne w części szybowej) i piasków drobnoziarnistych (zwierciadło napięte w części wierconej), filtr z obsypką.

Czym jest Studnia kombinowana; studnia znaczenie w Słownik definicje S