Studnia niezupełna co to jest
Co to jest Studnia niezupełna. Wyjaśnienie ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości.

Czy przydatne?

Co to jest Niezupełna Studnia

Studnia niezupełna
Studnia ujmująca warstwę wodonośną nie na całej jej miąższości albo niecałą miąższość strefy nasycenia, dla której → stopień ujęcia warstwy α < 0,95 , jest to długość części roboczej filtru l jest mniejsza niż miąższość warstwy wodonośnej (m albo h0). S.n. może być studnią niedogłębioną (wiszącą) albo studnią dogłębioną, w zależności czy filtr właściwy dochodzi do spągu warstwy wodonośnej czy nie (ryc. 108).[TM] Ryc. 108. Przykłady studzien zupełnych Z (α = l/m = l/h0 > 0,95) i niezupełnych N (α = l/m = l/h0 ≤ 0,95) wwarstwie o zwierciadle napiętym (a) i o zwierciadle swobodnym (b).

Czym jest Studnia niezupełna znaczenie w Słownik definicje S